کلیدواژه‌ها = ایران
روابط ایران و هند با چشم انداز آینده

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 165-187

غلامرضا نصیرپور


بررسی سیاست‌ جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق جدید (2015-2003)

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 1-19

فرهاد درویشی سه تلانی؛ زینب وطن خواه


تبیین بنیادهای جغرافیایی صلح در خاورمیانه (مطالعه موردی: ایران، ترکیه و عربستان)

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 79-102

یدالله کریمی‌پور؛ حسین ربیعی؛ احمد بزله


تحلیل چشم‌انداز ژئوپلیتیک ارمنستان در دوره اشکانی؛ با استناد به یافته‌های باستان‌شناسی

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 203-230

رضا رضالو؛ نعمت حریری؛ کریم حاجی‌زاده؛ شب‌‌بو محمدی


سیاست کُردی آمریکا و روسیه؛ منافع و امنیت ملی ایران

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 174-201

پریسا کریمی؛ طهمورث غلامی


تأثیررویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده بر امنیت جنوب غرب آسیا (با تأکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران)

دوره 13، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 31-72

مراد کاویانی راد؛ عبدالله قنبرلو؛ مراد دلالت


ژئوکالچر و امنیت، اقدامات اسرائیل در قلمرو فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: هند

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 66-85

حسین ربیعی؛ یدالله کریمی‌پور؛ علی ابوالخانی


تبیین تحول ژئوپلیتیکی ارتباطات بنادر و مناطق پسکرانه در ایران؛ با رویکرد تاریخی- تطبیقی

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 183-218

مجتبی آراسته؛ هاشم داداش‌پور؛ علی‌اکبر تقوایی


مسئله کردی در روابط ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 1-27

الهه کولایی؛ رحمن حریری؛ بهناز اسدی‌کیا


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و عمان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 121-151

امیرسعید کرمی؛ احمد دوست محمدی


تحلیل سازوکارهای منجر به برداشت آب رودخانه هیرمند در افغانستان با تأکید بر پروژه دولت سازی در آن کشور

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 168-190

محمدرضا شهبازبگیان؛ علی باقری؛ سید مسعود موسوی شفایی


نقش و جایگاه ارزشهای شیعی در دیپلماسی عمومی

دوره 12، شماره 42، تیر 1395، صفحه 124-150

رضا امیرزاده؛ صادق زینالی؛ حجت زمانی‌راد


تفاوت‌های راهبردی سواحل ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 1-23

یدالله کریمی‌پور؛ حمیدرضا محمدی؛ محسن عزیززاده طسوج؛ ندیمه سلیم‌نژاد


تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 1-32

عباس مصلی‌نژاد


تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 33-58

محمد اخباری؛ احمد غم‌پرور؛ احمد بزله


ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح‌آمیز چین

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 139-169

وجیهه‌سادات پورنجفی؛ شهروز شریعتی