کلیدواژه‌ها = ایران
چالشهای ژئوپلیتیکی منابع آبهای زیرزمینی بین‌المللی با تأکید بر منابع مشترک ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 170-204

محمد فرشته‌پور؛ بردیا روغنی؛ حجت میان‌آبادی


تحلیل سازه‌انگارانه ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 60-87

علیرضا آقاحسینی؛ حسین مهدیان؛ حمیدرضا بیات


جای‌نام شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 89-114

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


تأثیر تحولات روابط ارمنستان و ترکیه بر روابط ارمنستان و ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 38-70

الهه کولایی؛ مهناز گودرزی


مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


مطالعه تطبیقی مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 101-134

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد


تبیین رویکردهای قومیتی در شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 95-121

عطاالله عبدی؛ رضا رحیمی؛ محمد عیوضی


جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری؛ با نگاه به حوزه انرژی

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 137-159

محمدعلی شیرخانی؛ حامد مهاجرپور


بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 60-82

غلامحسن حیدری؛ زهره حیدری‌بنی


نقدی بر گفتمان ژئوپلیتیک شیعه؛ با تأکید بر رویکرد تبارشناسانه

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 83-106

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ وحید کیانی


به‌هم پیوستگی ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اقیانوس هند

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 155-179

سید صدرالدین موسوی جشنی


تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 1-30

دُرّه میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


تبیین ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 49-81

الهه کولایی؛ امیر ابراهیمی