کلیدواژه‌ها = &quot
تحلیل ژئوپلیتیکی روابط کشورهای شمال اقیانوس هند بر تدوین سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

قاسم عباسیان فرد؛ علیرضا محرابی


سیاست خارجی آمریکا و قدرت و نفوذ منطقه ‏ای ایران؛ بررسی مقایسه‏ ای دوران بوش، اوباما و ترامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

رضا خلیلی؛ محمود یزدانفام؛ مرتضی بخشعلی زاده


Between Geography and International Relations: Explaining the neighborhood

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

سیداحمد فاطمی نژاد