کلیدواژه‌ها = امنیت
تبیین امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری با رویکرد تله فضایی(2020-2000)

دوره 17، شماره 63، مهر 1400، صفحه 32-60

ناصر رجب نژاد؛ محمد اخباری؛ علی بیژنی


شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت نواحی مرزی رود ارس

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 92-118

یاشار ذکی؛ اکبر حمیدی


تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 203-228

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


بررسی جایگاه ژئوپلیتیک آب در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی براساس رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 118-145

ابوالقاسم مظفری؛ حمیدرضا حاجی حسینی؛ محمدرضا حاجی حسینی


پیوندهای امنیت و توسعه ناحیه ای در مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 13، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 125-145

سید جواد علوی قصونی؛ محمد میره ای؛ سید عباس احمدی


ژئوکالچر و امنیت، اقدامات اسرائیل در قلمرو فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: هند

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 66-85

حسین ربیعی؛ یدالله کریمی‌پور؛ علی ابوالخانی


تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 174-197

زهرا گلشیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


مدیریت مرزها؛ راهبرد حکومتها جهت برقراری نظم و امنیت در کشور

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 58-82

محسن جان‌پرور؛ مهدی حسین‌پور مطلق؛ علی مهرو


نقش عوامل سیاسی- امنیتی در توسعه‌نیافتگی منطقه آزاد چابهار

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 140-135

علیرضا محرابی؛ هاشم امیری


شکل‌گیری راه ابریشم در پرتو امنیت

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 230-255

کمال‌الدین نیکنامی؛ مصطفی ده‌پهلوان


ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1391، صفحه 118-153

محمد حیدری؛ سهراب انعامی علمداری؛ فرهاد فتاحی


تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 121-151

مصطفی قادری حاجت؛ عرفان عبدی؛ زهرا جلیلی پروانه؛ ناصر باقری سرنجیانه


بسترهای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی از منظر جغرافیای نظامی- امنیتی

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 186-210

محمدباقر چوخاچی‌زاده مقدم؛ داوود امینی‌قشلاقی


سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 208-239

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی


بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 66-97

بهرام امیراحمدیان


تغییرات مدل‌های ژئوپلیتیکی امنیت در عصر حاضر

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 98-115

کیومرث یزدان‌پناه درو


ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها

دوره 5، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 48-71

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج