کلیدواژه‌ها = دموکراسی
رویکردی ژئوپلیتیکی به ضعف و عدم گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 234-263

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ ابوالقاسم محمودی؛ سید محمد سیدی اصل


تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروه بندی های منطقه ای جدید در خاورمیانه

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 128-142

کیهان برزگر؛ عبدلعلی قوام؛ مهدی ذاکریان؛ سید حافظ موسوی


تبیین نسبت جغرافیا و انتخابات(جغرافیای انتخابات)

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 93-108

مراد کاویانی‌راد؛ مجید رسولی


پراکندگی فضائی پدیده دموکراسی در جهان

دوره 7، شماره 24، دی 1390، صفحه 100-119

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ محمد زهدی گهرپور


بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 84-1376

دوره 7، شماره 21، فروردین 1390، صفحه 88-110

مسعود غفاری؛ بهروز زرین کاویانی