کلیدواژه‌ها = واگرایی
نظریه گریز (تبیین واگرایی در نظامهای سیاسی – اجتماعی)

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 173-189

مصیب قره بیگی؛ محمود واثق


تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


بررسی علل عدم شکل‌گیری یک همگرایی پویا و پایا در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 84-116

عبدالرضا فرجی‌راد؛ سهیل خیری