کلیدواژه‌ها = وابستگی متقابل
تبیین پارادایم‌های‌‌‌ رئالیسم و لیبرالیسم در مناسبات هیدروپلیتیکی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 150-186

حجت میان آبادی؛ سیده زهرا قریشی


رهیافت هم‌تکمیلی، مبانی و کارکردهای آن با تأکید بر منطقه جنوب‌شرق ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 24-59

محمود واثق؛ سید یحیی صفوی؛ سید سلمان حسینی


سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 208-239

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی