کلیدواژه‌ها = چین
جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانه‌ای آن

دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 169-192

10.22034/igq.2024.174122

هدی نظرزاده؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحید فام؛ مسعود مطلبی


قزاقستان و کمربند اقتصادی جاده ابریشم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 199-227

مقصد میرامبکف؛ مجتبی عبدخدایی


قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی (مطالعة موردی: چین)

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 182-202

ناصر هادیان؛ امیر هوشنگ کریمی


متغیرهای منطقه‌ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 2012-2019

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 57-83

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


واکاوی دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 173-195

حمید رضا محمدی؛ ابراهیم ضرغامی؛ حوا ولی زاده


منطقه گرایی اقتصادی در شرق آسیا: آسه آن + 3 یا آسه آن+6؟

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 180-206

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


تحلیل ژئواکونومیکی سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 209-233

ابومحمد عسگرخانی؛ محمد جواد قهرمانی؛ مصطفی قادری حاجت


تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


بازآرایی ژئوپلیتیکی در دریای جنوبی چین

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 168-196

محمد مسرور؛ محمد خانی


ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح‌آمیز چین

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 139-169

وجیهه‌سادات پورنجفی؛ شهروز شریعتی


گزارۀ ایران در روابط آمریکا و چین 1991-2009

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 71-104

سیدمحمد‌کاظم سجادپور؛ شهروز شریعتی


تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 4-32

سودیپتو ادهیکاری؛ اخوری رادها کریشنا سینها؛ موکول کامل