کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 44-71

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی (مطالعة موردی: چین)

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 182-202

ناصر هادیان؛ امیر هوشنگ کریمی


تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی


نگرشی اسلامی به نقش فرهنگ در توسعه قلمرو نفوذ کشورها

دوره 9، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 60-90

محمود واثق؛ سید عباس احمدی