کلیدواژه‌ها = قدرت سخت
تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی