کلیدواژه‌ها = جغرافیای انتخابات
تبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف در حوزه انتخابیه مَمَسَنی

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 145-177

مراد کاویانی راد؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی


تبیین نسبت جغرافیا و انتخابات(جغرافیای انتخابات)

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 93-108

مراد کاویانی‌راد؛ مجید رسولی


تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 21، فروردین 1390، صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی


مبانی جغرافیایی خاستگاه آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 109-130

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ سید محمد جواد شوشتری