کلیدواژه‌ها = Turkey
تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


نقش بلوک اپوزیسیون در فرایند دموکراتیزاسیون دو دهه اخیر ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

حسن صادقیان؛ عباسعلی رهبر؛ مصطفی کواکبیان


مصادیق بی‌ثبات‌ساز مؤثر بر شکنندگی دولت ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2018

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 289-327

حسین سمیعی اصفهانی؛ هادی اعظمی؛ مهدی مطهرنیا؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


تاثیراروپاگرایی و اروپازدایی بر سیاست خارجی ترکیه

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 141-173

سعید شکوهی؛ عسگر صفری؛ سعیده مرادی فر


The Response of Malaysia and Turkey on COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis

دوره 17، -، اردیبهشت 1400، صفحه 22-50

Asmady Idris؛ Omer Kurtbag؛ Asri Salleh


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 19-56

عطالله عبدی؛ یدالله کریمی پور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی