کلیدواژه‌ها = Turkey
تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 26-56

10.22034/igq.2024.154013

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


The Role of the Opposition Bloc in the Democratization Process of the Last two Decades in Turkeys

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 316-344

Abbas Ali Rahbar؛ Hasan Sadeghian؛ Mostafa Kavakebian


مصادیق بی‌ثبات‌ساز مؤثر بر شکنندگی دولت ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2018

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 289-327

حسین سمیعی اصفهانی؛ هادی اعظمی؛ مهدی مطهرنیا؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


تاثیراروپاگرایی و اروپازدایی بر سیاست خارجی ترکیه

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 141-173

سعید شکوهی؛ عسگر صفری؛ سعیده مرادی فر


The Response of Malaysia and Turkey on COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis

دوره 17، شماره ویژه، اردیبهشت 1400، صفحه 22-50

Asmady Idris؛ Omer Kurtbag؛ Asri Salleh


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 19-56

عطالله عبدی؛ یدالله کریمی پور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی