کلیدواژه‌ها = political geography
تعداد مقالات: 16
1. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-25

Mostafa Ghaderi Hajat؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hadi Saifi Farzad


2. روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 118-156

محمود واثق؛ احد محمدی


5. واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


6. مطالعه‌ی برهمکنش قلمرو حکومت و اندیشه سیاسی در اوایل دوره ساسانی

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 207-229

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ کریم حاجی زاده


7. تبیین مفهومی ژئوپلیتیک شیعه (ارئه تعریفی جدید)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 58-81

عباس احمدی


8. تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


9. واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 308-334

مصیب قره‌بیگی؛ سجاد پورعلی اُتی کندی


10. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


11. تحلیل جغرافیای سیاسی از نظامهای حکومتی در حال توسعه

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 61-84

جیسون. ای استریکس


15. طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 46-73

محمد رضا حافظ‌نیا؛ سیدهادی زرقانی؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری


16. مقایسه‌ جغرافیای‌ سیاسی‌ و روابط‌ بین‌الملل‌ از نظر روش‌شناسی‌ و مفاهیم

دوره 2، شماره 3، فروردین 1385، صفحه 1-41

دره‌ میرحیدر؛ حسین‌ حمیدی‌‌نیا