کلیدواژه‌ها = Central Asia
The economic approach to the analysis of drug trafficking in Central Asia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

النور مهدی اف؛ Elizaveta Sokolova؛ Farkhad Ibragimov؛ Behruz Nurov


بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 35-56

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


The Role of Science and Technology Diplomacy in Preventing Nuclear Proliferation (A Case Study: EU and Kazakhstan)

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 307-333

Ebrahim Taheri؛ Mohammad Abedi Ardekani؛ Younes Hadadi Ahangar


بررسی علل عدم شکل‌گیری یک همگرایی پویا و پایا در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 84-116

عبدالرضا فرجی‌راد؛ سهیل خیری


تبیین ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 49-81

الهه کولایی؛ امیر ابراهیمی


علایق ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی و فرصتهای پیش‌رو

دوره 3، شماره 9، مهر 1386، صفحه 78-119

محمدر ضا حافظ نیا؛ محمود شمس دولت‌آبادی؛ محمد حسین افشردی