کلیدواژه‌ها = نظام بین‌الملل
قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 148-176

سید مسعود موسوی شفایی؛ فرزانه نقدی


تغییرات مدل‌های ژئوپلیتیکی امنیت در عصر حاضر

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 98-115

کیومرث یزدان‌پناه درو


پایایی و گسترش ناتو: نقش هژمونی آمریکا

دوره 1، شماره 2، مهر 1384، صفحه 51-70

بهادر امینیان