کلیدواژه‌ها = تهران
سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 104-135

جواد ایمانی شاملو؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور


تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی پایتخت در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 135-227

میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


تحلیل نقش جمعیت کلان‌شهر تهران در قدرت ملی کشور

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 82-111

حسـین محمـدیان؛ غلامحسن حیدری؛ محمدباقر قالیباف