کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
دیپلماسی شهری و شکل‌گیری روابط بین شهری در اطراف خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/igq.2024.423614.1816

مهسا امیری؛ مرتضی قورچی


تأثیرجهانی‌شدن بر تقویت همگرایی در حوزه فرهنگی نوروز

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 93-120

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد؛ عبدالله مهربان


تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی نوین در شرق آسیا

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 140-159

الهه کولایی؛ بهاره سازمند


کاربرد شاخص امنیت اقتصادی در تبیین تحولات ژئواکونومیکی در فرایند جهانی‌شدن

دوره 3، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 50-74

مسعود هاشمیان اصفهانی؛ ابراهیم گرجی


تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، مهر 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی