کلیدواژه‌ها = قفقاز
جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 75-111

الهه کولایی


سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 208-239

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی


بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 66-97

بهرام امیراحمدیان


تغییرات ژئوپلیتیکی و بحرانهای قفقاز

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 56-79

محمود واعظی