کلیدواژه‌ها = ژئواکونومی
جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 165-198

آرش رئیسی نژاد؛ جلال الدین صادقی


تحلیل ژئواکونومیکی سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 209-233

ابومحمد عسگرخانی؛ محمد جواد قهرمانی؛ مصطفی قادری حاجت


مروری بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با نگاه به آینده

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 230-244

ابراهیم طاهری؛ سنا ناقوسی


(موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه‌ای کردستان(عراق

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 35-59

زهرا احمدی‌پور؛ محمود مبارکشاهی


امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 95-124

حسین مختاری هشی؛ حمیدرضا نصرتی


بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 125-152

محمدرئوف حیدریفر


نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی برمنطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 153-181

علی ولی قلی زاده؛ رضا الله وردی‌زاده


تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی


تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران ـ هند

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 27-45

عزت‌اله عزتی؛ هادی ویسی