کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 25-57

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری


نقش ژئوپلیتیکی اوکراین درتقابل نوین آمریکا و روسیه

دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 1-30

حمید درج؛ سید محمد طباطبایی


ارزیابی چشم‌انداز ژئوپلیتیک شهر تاریخی مارتیروپولیس

دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 87-117

پرویز حسین طلائی؛ محسن پور خسروانی


واکاوی دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 173-195

حمید رضا محمدی؛ ابراهیم ضرغامی؛ حوا ولی زاده


مطالعه‌ی برهمکنش قلمرو حکومت و اندیشه سیاسی در اوایل دوره ساسانی

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 207-229

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ کریم حاجی زاده


تأثیر استراتژی آمریکا بر تحولات کردستان عراق ‏ از سال 1971 تا2014‏

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 1-20

ابراهیم رومینا؛ محمد طاهر بیدار


بازآرایی ژئوپلیتیکی در دریای جنوبی چین

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 168-196

محمد مسرور؛ محمد خانی


مؤلفه های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 1-25

الهه کولایی؛ عفیفه عابدی


تبیین مفهومی ژئوپلیتیک شیعه (ارئه تعریفی جدید)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 58-81

عباس احمدی


مروری بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با نگاه به آینده

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 230-244

ابراهیم طاهری؛ سنا ناقوسی


تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 55-78

سید عباس احمدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو


کاربرد دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 121-150

فاطمه سادات میراحمدی


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و عمان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 121-151

امیرسعید کرمی؛ احمد دوست محمدی


(موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه‌ای کردستان(عراق

دوره 11، شماره 38، تیر 1394، صفحه 35-59

زهرا احمدی‌پور؛ محمود مبارکشاهی