کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد


تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری


جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری؛ با نگاه به حوزه انرژی

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 137-159

محمدعلی شیرخانی؛ حامد مهاجرپور


بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


ارتباط کیفی بین محیط جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 125-154

حسین عصاریان نژاد؛ محسن رستمی؛ لیلا مدبر


نقش عوامل سیاسی- امنیتی در توسعه‌نیافتگی منطقه آزاد چابهار

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 140-135

علیرضا محرابی؛ هاشم امیری


تبیین ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 49-81

الهه کولایی؛ امیر ابراهیمی


تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

دوره 8، شماره 28، دی 1391، صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد


بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک عادی‌سازی روابط ترکیه- ارمنستان

دوره 8، شماره 27، مهر 1391، صفحه 91-117

علی ولیقلی‌زاده؛ کاظم ذوقی بارانی


رویکرد هند در قبال افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001:با نگاه به ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1391، صفحه 125-152

نوذر شفیعی؛ شهریار فرجی نصیری؛ افشین متقی


جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 112-134

مراد کاویانی‌راد؛ چمران بویه


عناصر ژئوپلیتیکی مشروعیت سیاسی در کتیبه بیستون

دوره 6، شماره 20، دی 1389، صفحه 154-166

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمدسالار کسرایی


نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 45-69

اصغر جعفری ولدانی


امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 95-124

حسین مختاری هشی؛ حمیدرضا نصرتی


بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 125-152

محمدرئوف حیدریفر


نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی برمنطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

دوره 6، شماره 18، تیر 1389، صفحه 153-181

علی ولی قلی زاده؛ رضا الله وردی‌زاده


خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکتهای قوم‌گرایانه پیرامونی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 112-148

حمیدرضا محمدی؛ حسین خالدی؛ ندیمه سلیم‌نژاد