کلیدواژه‌ها = Iran
بررسی تطبیقی مفهوم نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

سجاد بهرامی مقدم؛ ابهیجای گادای


Strategies for iran’s security policy in the twenty-year vision

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22034/igq.2024.429355.1822

مجید غلامی؛ مهیار حسنی؛ شهاب الدین شفیع


تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 26-56

10.22034/igq.2024.154013

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانه‌ای آن

دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 169-192

10.22034/igq.2024.174122

هدی نظرزاده؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحید فام؛ مسعود مطلبی


The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 151-172

10.22034/igq.2023.148171

Elaheh Koolaee؛ Aref Bijan؛ Ehsan Ejazi


Iran's Geopolitical Power and the Normalization of Relations Between the UAE and Israel

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 173-199

10.22034/igq.2023.152935

Reza Ekhtiari Amiri؛ Hamzeh Safavi Homami؛ Mohammad Reza Mohammadi


منابع متقابل نگرانی ایران و عربستان سعودی؛ چرایی و چگونگی

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 273-298

علیرضا محمدی نیگجه؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی


بنـدر بزرگ فاو ، کدی جدید در ژئوپلیتیک کشور عراق

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 358-381

عباس جعفری نیا؛ صداقت سهرابی؛ سعید فغانی حشمت آباد


Eurasian Economic Union – Iran Partnership on Bilateral and Multilateral Basis: Economic and Geopolitical Aspects

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 91-107

Elnur T Mekhdiev؛ Elizaveta S Sokolova؛ Natalia V Toropova؛ Igbal A Guliev


Turbulence Management Model in Iran's Middle East Policy

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 133-155

Sohrab Enami Alamdari؛ Nozar Shafiee؛ Ebrahim Mottaghi


U.S Foreign Policy and Regional Power and Influence of Iran: A Comparison of Bush, Obama and Trump Administrations

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 194-219

Reza Khalili؛ Mahmoud Yazdanfam؛ Morteza Bakhshalizadeh


Back to Geopolitics: The Problem of Ignoring Iran's Geopolitics

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 220-246

Mojtaba Zarei؛ Seyyed Ebrahim Sarparast Sadat


Press Legal Regime in Iran: Flexibility and Adaptability with New Communication Technologies

دوره 19، شماره ویژه، تیر 1402، صفحه 189-205

Nibras Azeez Shahadha (Iraq)؛ Parviz Bagheri؛ Abdulrahman Hasan Hussein؛ Taha Kadhim Hassen Almawla


چالش‌های پیش‌روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 96-130

معصومه انصاری فرد؛ امیر محمد حاجی یوسفی


تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران بین سال‏های 1357 تا 1397

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 152-175

جواد اطاعت؛ علی اکبر دبیری؛ احمد طاهری؛ معصومه فروزان فر


Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-25

Mostafa Ghaderi Hajat؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hadi Saifi Farzad


Water Diplomacy Role in Easing Iran-Iraq Hydropolitical Tensions

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 71-93

Morad kavianirad؛ Hasan Sadrania؛ Sedigheh Nasri Fakhredavood؛ Hussein Hamid


The Role of the Great Game in the Inefficiency of the Formality System of the Iranian Court from 1796 to 1896

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 226-249

Seyyed Masoud Seyyed Bonakdar؛ Mahnaz Kamalvand


بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 35-56

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور(در افق سال 1400)

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 225-255

مهدی کریمی؛ توحید جعفری کوشکی؛ جواد دباغی