موضوعات = ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد


The Fishermen Conflicts Management As Results Of Illegal Fishing In Coastal Waters Of Meranti Island

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

Faisyal Rani؛ Ismadianto Ismadianto


تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


نووپلیتیک؛ پارادایمی نو در ژئوپلیتیک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ عباس احمدی؛ مریم سلمانیان


جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانه ای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

هدی نظرزاده؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحید فام


The Right to War and Katechon in the Geopolitics of Crisis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

رضا نجف زاده؛ Amirhamed Talebian


From Winter War to Russia-Ukraine war: The Importance of Alliances for Russia's Nordic-Baltic Neighbors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

علی امامی فر؛ بهاره سازمند؛ Hamed Mousavi؛ علی اشرف نظری


The economic approach to the analysis of drug trafficking in Central Asia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

النور مهدی اف؛ Elizaveta Sokolova؛ Farkhad Ibragimov؛ Behruz Nurov


بررسی تطبیقی مفهوم نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

سجاد بهرامی مقدم؛ ابهیجای گادای


THE WATER WAR BETWEEN KEDAH-PENANG IN MALAYSIA: THE RELATION IN THE MANAGEMENT OF SUNGAI MUDA RAW WATER, 1965–1985

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

Mohd Firdaus Abdullah؛ Arba'iyah Mohd Noor؛ Chee Seng Tan؛ Wan Khairuddin Wan Ibrahim


Globalization and marsh’s environment-population in Iraq using GIS analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

أمین عواد کاظم؛ سحر عبد الهادی حسین


Political Process in the Formation of The New State of Yugoslavia 1918

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

Azlizan Mat Enh


تبیین بنیان‌های ژئوکالچر دو مدرسه علیگره و دیوبندیه در شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

اسماء رضائی؛ فاطمه جان احمدی


تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

امین مرادی؛ هادی اعظمی؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ سید هادی زرقانی


A Critical Geopolitical Analysis of the Representation of Africa in International Relations: Andrew Linklater’s Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

Ali Esmaeili Ardakani


پیامدهای انتقال بین حوضه ای آب زاب به دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

مریم ابراهیمی؛ عطاءاله عبدی؛ فرزانه ساسان پور


PROTRACTED UNRESOLVED SEGMENT OF INDONESIA-TIMOR LESTE LAND BOUNDARY IN NOEL BESI – CITRANA REGION

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

Hendri Susilo؛ R Rijanta R Rijanta؛ Ahmad Zubaidi


Seaport geopolitics in South Asia, with a special attention on BRI projects

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/igq.2024.364269.1710

Sandor Oltean


دیپلماسی شهری و شکل‌گیری روابط بین شهری در اطراف خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/igq.2024.423614.1816

مهسا امیری؛ مرتضی قورچی


حکومت سازی طالبان در افغانستان؛ چالش‌های ژئوپلیتیکی فراملی و راهکارهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/igq.2024.410578.1792

وحید کیانی؛ محمد حجی پور؛ نعمت الله رحیمی


رابطه عدم شناسایی حداکثری و ظهور تروریسم در خاورمیانه (مطالعه مورد داعش در عراق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22034/igq.2024.398275.1776

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


رویکرد ایران به فناوری موشکی، مکانیسم بازدارنده است یا تهدیدی جدی برای امنیت منطقه ای و فرامنطقه ای؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22034/igq.2024.411389.1794

قدیر GOLKARIAN؛ حسین ایشیکسال


Qeshm Geopark and an Evaluation of its Capabilities for Various Activities

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22034/igq.2024.431873.1825

Keramatollah Ziari؛ Abolfazl Mansouri Etminan؛ Majid Golzar