موضوعات = ژئوپلیتیک
قزاقستان و کمربند اقتصادی جاده ابریشم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 199-227

مقصد میرامبکف؛ مجتبی عبدخدایی


مصادیق بی‌ثبات‌ساز مؤثر بر شکنندگی دولت ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2018

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 289-327

حسین سمیعی اصفهانی؛ هادی اعظمی؛ مهدی مطهرنیا؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


پویایی‌های نظم در سطح جهانی-منطقه‌ای و دگردیسی نقش کنشگران منطقه‌ای خلیج فارس (مطالعه موردی: امارات متحده عربی)

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 57-87

حمیدرضا کریمی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی؛ علی اکبر اسدی


سناریوهای تاثیر برگزیت بر وحدت پولی اتحادیه اروپا

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 88-109

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد


چالش‌های همکاری‌ دولت‌ها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 110-140

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی شکری


تاثیراروپاگرایی و اروپازدایی بر سیاست خارجی ترکیه

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 141-173

سعید شکوهی؛ عسگر صفری؛ سعیده مرادی فر


چشم‌انداز خروج آمریکا از غرب آسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه‌ای

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 174-224

محمدجواد فتحی؛ محمدرحیم عیوضی؛ شهره پیرانی


تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور(در افق سال 1400)

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 225-255

مهدی کریمی؛ توحید جعفری کوشکی؛ جواد دباغی


Delineation of an Optimal Security Perspective for the Caspian Region

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 28-52

Mohammad Bagher Ghalibaf؛ Majid Gholami


The Geopolitics of Sport and Diplomacy of Neighborhood Relations in the 2022 World Cup in Qatar (Case study: Iran and the Persian Gulf Arab States)

دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 334-352

Seyed Mohammad Taghi Raeissadat؛ Afshin Mottaghi؛ Seyed Nasrollah Sajjadi؛ Hossein Rabiei


تبیین امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری با رویکرد تله فضایی(2020-2000)

دوره 17، شماره 63، مهر 1400، صفحه 32-60

ناصر رجب نژاد؛ محمد اخباری؛ علی بیژنی


اهمیت کدهای ژئوپلیتیکی در ایفای نقش فراملی کلان‌شهرها (کلان‌شهرهای ایران)

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 62-91

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


نقش سینما هالیوود در بازنمایی ژئوپلیتیک از خاورمیانه

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 10-35

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


نقش تخیل‌پردازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوپلیتیکی در تقسیم فضا به فضاهای ما و دیگری و خلق فضاهای ترس

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 79-100

یونس رشیدی؛ زهرا احمدی پور؛ اکبر عالمی؛ مولود بیات


رویکردی ژئوپلیتیکی به ضعف و عدم گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 234-263

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ ابوالقاسم محمودی؛ سید محمد سیدی اصل


بررسی نقش تنگۀ مالاکا با رویکردی ژئوپلیتیکی و استراتژیکی

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 264-287

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی