دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

اباذر بینائیان


2. Conceptualization of Geo-security as an Interdisciplinary Approach (Case Study: Neighboring Countries of Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

داود غرایاق زندی


3. مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام رسولی ثانی آبادی


4. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


5. تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


6. Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سید نادر نوربخش؛ عباس احمدی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عبدالرضا فرجی راد


7. A geopolitical approach to the city; with emphasis on the central elements of power and competition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


8. آینده نظام منطقه ای خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی


9. مقابله با چالش های امنیتی و توسعه افغانستان: مشارکتی از اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

سیمانت شانکر بھارتی


10. The Policies of Russian Regionalism and the Eurasian Economic Union

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

هادی ویسی


11. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ هادی سیفی فرزاد


12. معماری صلح در خاور میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سید حمزه صفوی


13. چالش‌های پیش‌روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

معصومه انصاری فرد؛ امیر محمد حاجی یوسفی


14. The role of the great game in the inefficiency of the formality system of the Iranian court from 1796 to 1896.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

سید مسعود سید بنکدار؛ مهناز کمالوند


15. نگرشی انتقادی به کارکرد سرمایه در فضای شهر از منظر ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مجتبی شعیبی؛ زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرتضی قورچی


16. بررسی محیط امنیتی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از نظریه «نظام‌محور محیط امنیتی» شپینگ تانگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

علی آدمی؛ نیما رضایی


17. شناخت مؤلفه های گفتمانی آئین تشیع در برساخت انسجام اجتماعی در ایران عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

احسان لشگری تفرشی


18. تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

احمد طاهری؛ علی اکبر دبیری؛ جواد اطاعت؛ معصومه فروزان فر


19. HOW CAN GEOPOLITICAL AGENTS RESTRAIN AN EMERGING POWER’S GLOBAL AND REGIONAL LEADERSHIP? EVIDENCE FROM BRAZIL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

Nuno Morgado


21. Geopolitics and Geoeconomics of the Eastern Mediterranean Gas Conflict: Analysis of Turkey’s Perspective

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

صیاد صدری علی بابالو؛ Teymur Sarkhanov


22. Water Crisis and the Future of Iran-Iraq Hydropolitics Relations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1400

مراد کاویانی راد؛ حسن صدرانیا؛ صدیقه نصری فخر داوود؛ حسین حمید


23. الگوی فرقه گرایانه توزیع قدرت و کارآمدی سیاسی در ساختار حکومتی عراق و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

رحیم بایزیدی


24. ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد