دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگوی فرقه گرایانه توزیع قدرت و کارآمدی سیاسی در ساختار حکومتی عراق و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

رحیم بایزیدی


ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد


امکان سنجی ژئوپلیتیکی وقوع موج دوم انقلاب های عربی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

حسن احمدیان؛ سجاد محسنی


قلمروهای از دست رفته ایران: بازنگری قرن 19 سرزمین پارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

فرشاد امیراصلانی؛ غدیر عشورنژاد


تحلیل بازیگران ژئوپلیتیکی فضای شهرها (ترسیم حلقه قدرت کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ جوزف سالوکوادز


بررسی جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) براساس مدل SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری


The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

الهه کولایی؛ عارف بیژن؛ احسان اعجازی


The Fishermen Conflicts Management As Results Of Illegal Fishing In Coastal Waters Of Meranti Island

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

Faisyal Rani؛ Ismadianto Ismadianto


قدرت ژئوپلتیکی ایران و عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

رضا اختیاری امیری؛ محمد رضا محمدی؛ سید حمزه صفوی همامی


Analyzing the Role of Climate in the Spatial Distribution of the Robbery Phenomenon and a threat to national security (Case Study: Cities of Isfahan Province)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

Sadegh Karimi؛ Mojtaba Soleimani Damaneh؛ Mohammadreza Podineh؛ marzieh Sedaghatkish


تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


Trump’s winning strategy in the 2016 US presidential election: In new-institutionalism analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

Yusa Djuyandi؛ Jihan Auliana Ghaisani؛ Michael Sebastian Alisuci


نووپلیتیک؛ پارادایمی نو در ژئوپلیتیک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ عباس احمدی؛ مریم سلمانیان


مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران (1351-1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

شهروز شریعتی؛ امیرحسین وزیریان


آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

مهدی حیدریان؛ زهرا احمدی پور؛ ابراهیم رومینا؛ جواد اطاعت


Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

عزیز نصیرزاده؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ حسین ولی‌وند زمانی


ارزیابی سیاستهای منطقه ای و همگرایی ژئوپلیتیکی ایران ـ روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

هادی ویسی


Between Geography and International Relations: Explaining the neighborhood

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

سیداحمد فاطمی نژاد


سیاست خارجی گرجستان از منظر ژئوپلتیک (2018-2008)؛ براساس دکترین صفحه شطرنج بزرگ از برژینسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

فائزه قاسمی؛ حمید حکیم؛ ماندانا تیشه یار


جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

هدی نظرزاده


The Right to War and Katechon in the Geopolitics of Crisis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

رضا نجف زاده؛ Amirhamed Talebian


From Winter War to Russia-Ukraine war: The Importance of Alliances for Russia's Nordic-Baltic Neighbors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

علی امامی فر؛ بهاره سازمند؛ Hamed Mousavi؛ علی اشرف نظری


The economic approach to the analysis of drug trafficking in Central Asia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

النور مهدی اف؛ Elizaveta Sokolova؛ Farkhad Ibragimov؛ Behruz Nurov


بررسی تطبیقی مفهوم نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

سجاد بهرامی مقدم؛ ابهیجای گادای


THE WATER WAR BETWEEN KEDAH-PENANG IN MALAYSIA: THE RELATION IN THE MANAGEMENT OF SUNGAI MUDA RAW WATER, 1965–1985

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

Mohd Firdaus Abdullah؛ Arba'iyah Mohd Noor؛ Chee Seng Tan؛ Wan Khairuddin Wan Ibrahim


Globalization and marsh’s environment-population in Iraq using GIS analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

أمین عواد کاظم؛ سحر عبد الهادی حسین


Political Process in the Formation of The New State of Yugoslavia 1918

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

Azlizan Mat Enh


تبیین بنیان‌های ژئوکالچر دو مدرسه علیگره و دیوبندیه در شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

اسماء رضائی؛ فاطمه جان احمدی


تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

امین مرادی؛ هادی اعظمی؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ سید هادی زرقانی


A Critical Geopolitical Analysis of the Representation of Africa in International Relations: Andrew Linklater’s Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

Ali Esmaeili Ardakani