دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نگرشی انتقادی به کارکرد سرمایه در فضای شهر از منظر ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مجتبی شعیبی؛ زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرتضی قورچی


بررسی محیط امنیتی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از نظریه «نظام‌محور محیط امنیتی» شپینگ تانگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

علی آدمی؛ نیما رضایی


الگوی فرقه گرایانه توزیع قدرت و کارآمدی سیاسی در ساختار حکومتی عراق و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

رحیم بایزیدی


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد


امکان سنجی ژئوپلیتیکی وقوع موج دوم انقلاب های عربی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

حسن احمدیان؛ سجاد محسنی


قلمروهای از دست رفته ایران: بازنگری قرن 19 سرزمین پارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

فرشاد امیراصلانی؛ غدیر عشورنژاد


تحلیل بازیگران ژئوپلیتیکی فضای شهرها (ترسیم حلقه قدرت کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ جوزف سالوکوادز


بررسی جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) براساس مدل SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری


The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

الهه کولایی؛ عارف بیژن؛ احسان اعجازی


تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط کشورهای شمال اقیانوس هند بر تدوین سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

قاسم عباسیان فرد؛ علیرضا محرابی


سیاست خارجی آمریکا و قدرت و نفوذ منطقه ‏ای ایران؛ بررسی مقایسه‏ ای دوران بوش، اوباما و ترامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

رضا خلیلی؛ محمود یزدانفام؛ مرتضی بخشعلی زاده


بازگشت به ژئوپلیتیک: معضله نادیده انگاری ژئوپلیتیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

مجتبی زارعی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات


چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


قدرت ژئوپلتیکی ایران و عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

رضا اختیاری امیری؛ محمد رضا محمدی؛ سید حمزه صفوی همامی


Analyzing the Role of Climate in the Spatial Distribution of the Robbery Phenomenon and a threat to national security (Case Study: Cities of Isfahan Province)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

Sadegh Karimi؛ Mojtaba Soleimani Damaneh؛ Mohammadreza Podineh؛ marzieh Sedaghatkish


سنجش راهبرد بازدارندگی ناتو در برابر تهدیدهای امنیتی فدراسیون روسیه در دریای بالتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

رکسانا نیکنامی


چالش‌های ژئوپلیتیکی روند شکل‌گیری ملت در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز؛ یک مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

حسین اکبری


تعیین میزان اثرگذاری هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران بر بنیاد روش مکتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

مراد کاویانی راد؛ مراد دلالت؛ فریده محمدعلی پور؛ محمدرضا شهبازبگیان


تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


Trump’s winning strategy in the 2016 US presidential election: In new-institutionalism analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

Yusa Djuyandi؛ Jihan Auliana Ghaisani؛ Michael Sebastian Alisuci


منطقه‌گرایی شبکه‌ای متداخل: الگویی نظری برای سیاست خارجی چندهمسایگی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

فاطمه محروق؛ فاطمه محروق


Oil price manipulation as a geoeconomic weapon against the Soviet Union / Russia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

Peter Glofak؛ Peter Remenyi


نووپلیتیک؛ پارادایمی نو در ژئوپلیتیک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ عباس احمدی؛ مریم سلمانیان


آینده نگاری ظرفیت های اقتصادی آفریقا و سناریوهای پیش روی ج.ا.ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

محسن جان پرور؛ کاظم ذوقی بارانی؛ ساجد بهرامی جاف؛ مریم تک روستا؛ ریحانه صالح آبادی


نقش بلوک اپوزیسیون در فرایند دموکراتیزاسیون دو دهه اخیر ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

حسن صادقیان؛ عباسعلی رهبر؛ مصطفی کواکبیان


مدل سازی مدیریت آشوب در سیاست خاورمیانه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران (1351-1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

شهروز شریعتی؛ امیرحسین وزیریان


اتحادیه اقتصادی اوراسیا - مشارکت ایران بر اساس دو و چند جانبه: جنبه های اقتصادی و ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

النور مهدی اف؛ Elizaveta Sokolova؛ Natalia Toropova؛ Igbal Guliev


آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

مهدی حیدریان؛ زهرا احمدی پور؛ ابراهیم رومینا؛ جواد اطاعت


Exploring the effects of key factors of smart urban governance on geocultural relations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

سید جلال الدین فرجی؛ احمد زنگانه؛ پوریا پیراسته فر؛ حمید حیدری


راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

محمدرضا فرجی


بررسی و ارزیابی نظریه های قدرت دریایی و ارائه مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

رضا الهویردی زاده


Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

عزیز نصیرزاده؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ حسین ولی‌وند زمانی


بررسی تطبیقی گفتمان سیاست خارجی دولت روحانی و دولت احمدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

صالح بلوکی؛ مهدی خوش خطی؛ بهمن کشاورز


ارزیابی سیاستهای منطقه ای و همگرایی ژئوپلیتیکی ایران ـ روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

هادی ویسی


Between Geography and International Relations: Explaining the neighborhood

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

سیداحمد فاطمی نژاد


منابع متقابل نگرانی ایران و عربستان سعودی؛ چرایی و چگونگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

علیرضا محمدی نیگجه؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی


اهمیت اوکراین و نقش آن در رقابت و تقابل میان روسیه و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

علی موسائی؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری


سیاست خارجی گرجستان از منظر ژئوپلتیک (2018-2008)؛ براساس دکترین صفحه شطرنج بزرگ از برژینسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

فائزه قاسمی؛ حمید حکیم؛ ماندانا تیشه یار


بررسی تاثیر دولت مدرن بر ابداع هویت ملی ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

علیرضا عرب؛ سعید حاجی‌ناصری؛ مهدی ناصری