دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه تطبیقی الگوی تأمین نیروی انسانی دفاعی کشور از طریق تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

کامل منیری


2. نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

اباذر بینائیان


3. بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


4. تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


5. نقش نظریه هاوس هوفر در آلمان نازی (پیامد‌های آن بر امنیت ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ علیرضا محرابی


6. تبیین پارادایم‌های‌‌‌ رئالیسم و لیبرالیسم در مناسبات هیدروپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

حجت میان آبادی؛ سیده زهرا قریشی


7. تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

فاطمه جان احمدی؛ محمدامین زرگر؛ محمدرضا حافظ نیا


8. تاثیر بحران هویت در عراق(پساصدام) بر جهت‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری؛ احسان شاکری‌خوئی


9. تحول مفهومی ناسیونالیسم چینی و تأثیر آن بر تکوین سیاست خارجی توسعه گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

احسان فلاحی؛ علی امیدی؛ عنایت الله یزدانی


10. گامی به‌سوی الگوی نظری نظم پراکنشی- شاخه‌ای در سیاست بین الملل نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

فرهاد قاسمی


11. مکان و فضا: خوانشی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی


12. نقش ژئو پلتیک در تشدید بحران های بین المللی (مطالعه موردی بحران سوریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سید محمد امین آبادی؛ حسین دهشیار


13. ژئوپلیتیک بنادر: موازنه گرایی در راهبرد ژئوپلیتیکی هند (با تأکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

قدرت االه بهبودی نژاد؛ طاهر علی


14. Conceptualization of Geo-security as an Interdisciplinary Approach (Case Study: Neighboring Countries of Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

داود غرایاق زندی


15. ژئوپولیتیک ورزش و دیپلماسی مناسبات همسایگان در جام جهانی 2022 قطر (مطالعه‌ی موردی: ایران و کشورهای عرب خلیج فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین ربیعی


16. چالش‌های همکاری‌ دولتها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی


17. Political Time in the Iranian Bio-power: Re-approaching the Tanzimat in the Qajar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

رضا نجف زاده


18. مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام رسولی ثانی آبادی


19. بحران در روابط فراآتلانتیکی و ظهور اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ولی گل محمدی


20. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


21. Re-Focusing on Iran-Russia Cooperation in the Syrian Crisis; A ‘broader’ Strategic Stability on Agenda

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

علیرضا نوری؛ حیدرعلی مسعودی


22. تحلیل ژئوپلیتیکی برگزیت بر وحدت حوزه یورو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد


23. تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


24. Geopolitics and the Roots of Islamic Fundamentalism (Case Study: Fundamentalist Groups in the Horn of Africa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

میثم میرزائی تبار


25. Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سید نادر نوربخش؛ عباس احمدی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عبدالرضا فرجی راد


26. Delineation of an optimal security perspective for the Caspian region

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

محمد باقر قالیباف؛ مجید غلامی


27. The Effects of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) on Regional Geopolitics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

Iqtidar Hussain؛ Guo Ke؛ Israr Hussain؛ Muhammadi Muhammadi


28. پویایی‌های نظم در سطح جهانی-منطقه‌ای و دگردیسی نقش کنشگران منطقه‌ای خلیج فارس (مطالعه موردی: امارات متحده عربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

حمیدرضا کریمی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی؛ علی اکبر اسدی


29. A geopolitical approach to the city; with emphasis on the central elements of power and competition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


30. چشم‌انداز خروج آمریکا از غرب آسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

محمدجواد فتحی؛ محمدرحیم عیوضی؛ شهره پیرانی


31. تبیین ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به دولت منطقه ای کردستان عراق(با تاکید بر رویکرد ژئواکونومیکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

جمال احمدی سیلوه؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی نژاد


32. آینده نظام منطقه ای خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی


33. مقابله با چالش های امنیتی و توسعه افغانستان: مشارکتی از اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

سیمانت شانکر بھارتی


34. Emerging Contours of US-Poland Relations Under Trump

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

Trivun Sharma