دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

اباذر بینائیان


2. بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


3. تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

فاطمه جان احمدی؛ محمدامین زرگر؛ محمدرضا حافظ نیا


4. Conceptualization of Geo-security as an Interdisciplinary Approach (Case Study: Neighboring Countries of Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

داود غرایاق زندی


5. چالش‌های همکاری‌ دولتها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی


6. مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام رسولی ثانی آبادی


7. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


8. تحلیل ژئوپلیتیکی برگزیت بر وحدت حوزه یورو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد


9. تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


10. Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سید نادر نوربخش؛ عباس احمدی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عبدالرضا فرجی راد


11. پویایی‌های نظم در سطح جهانی-منطقه‌ای و دگردیسی نقش کنشگران منطقه‌ای خلیج فارس (مطالعه موردی: امارات متحده عربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

حمیدرضا کریمی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی؛ علی اکبر اسدی


12. A geopolitical approach to the city; with emphasis on the central elements of power and competition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


13. چشم‌انداز خروج آمریکا از غرب آسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

محمدجواد فتحی؛ محمدرحیم عیوضی؛ شهره پیرانی


14. تبیین ادراک ژئواکونومی کشورهای همجوار نسبت به دولت منطقه ای کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

جمال احمدی سیلوه؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی نژاد


15. آینده نظام منطقه ای خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی


16. مقابله با چالش های امنیتی و توسعه افغانستان: مشارکتی از اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

سیمانت شانکر بھارتی


17. The Policies of Russian Regionalism and the Eurasian Economic Union

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

هادی ویسی


18. تاثیر اروپاگرایی و اروپازدایی بر سیاست خارجی ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

سعید شکوهی؛ عسگر صفری؛ سعیده مرادی فر


19. تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور (در افق سال 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی کریمی؛ توحید جعفری کوشکی؛ جواد دباغی


20. دلایل ژئوپلیتیکی ناامنی و توسعه ‏نیافتگی سیستان و بلوچستان بزرگ در قرون هیجدهم و نوزدهم بارویکرد ژئوپلیتیک تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حسین ولیوند زمانی؛ کامل منیری؛ مهدی شعبانی


21. جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

آرش رئیسی نژاد؛ جلال الدین صادقی


22. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ هادی سیفی فرزاد


23. معماری صلح در خاور میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سید حمزه صفوی


24. بازنمایی چالش های ژئوپلیتیکی پیش روی طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

حسن نورعلی؛ سید عباس احمدی


25. قزاقستان و کمربند اقتصادی جاده ابریشم؛ فرصتها و چالشها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

مقصد میرامبکف؛ مجتبی عبدخدایی


26. چالش‌های پیش‌روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

معصومه انصاری فرد؛ امیر محمد حاجی یوسفی


27. نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ترانزیت انرژی (نفت و گاز) خلیج فارس در پیش‌برد سیاست منطقه-ای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

فتح اله توروزی زاده؛ مهناز گودرزی؛ حسین مسعودنیا


28. The role of the great game in the inefficiency of the formality system of the Iranian court from 1796 to 1896.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

سید مسعود سید بنکدار؛ مهناز کمالوند


29. پویایی شناسی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

علیرضا امیری؛ یحیی زارع مهرجردی


30. راهبرد امنیت ملی لویاتانی بازتاب محیط ژئوپلیتیک در اندیشه حکمرانی روسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

جهانگیر کرمی


31. بررسی نقش ترانزیت ریلی در ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی بندر چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

محمد اخباری؛ حسین قاضی؛ اکبر غفارلو