ژئوپلیتیک بنادر: موازنه گرایی در راهبرد ژئوپلیتیکی هند (با تأکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مطالعات زبان فارسی و آسیای مرکزی دانشگاه جواهر لعل نهرو-دهلی نو

چکیده

در این مقاله به ارزیابی نقش ایران در محاسبات سیاست خارجی هند در مقابل محور چین –پاکستان پرداخته شده است. تغییر پویای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک پس از جنگ سرد فرصت‌های جدیدی را در فضای اوراسیا به وجود آورده است. با توجه به شرایط جغرافیایی و ظهور دوباره رقابت ژئوپلیتیکی، ارتباط منطقه‌ای از طریق بنادر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است؛ بنابراین، ژئوپلیتیک بنادر به بحث روز در ارتباطات منطقه‌ای تبدیل‌شده است. هند دارای منافع بسیاری در منطقه اوراسیا است. با این حال ، این پتانسیل به دلیل عدم اتصال جغرافیایی هنوزشکوفا نشده است. در چشم انداز محور نوظهور چین-پاکستان ، حرکت و اقدامات متقابل آنها محدود شدن منافع چند جانبه هند از جمله اتصال به منطقه اوراسیا دیده می شود. در این پیچیدگی ها بندر چابهار ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود تبدیل به یک ابزار مهم برای هند شده است. با این حال ، ایران در همان پروژه نیز فرصت های سرمایه گذاری به چین و پاکستان ارائه داده است. دشمنی های موجود و رقابت بین هند با چین و پاکستان ،تبدیل پروژه پیشنهادی بندر چابهار به واقعیت را برای دهلی نو دشوار کرده است. هدف پژوهش بررسی وزن ژئوپلیتیکی چابهار و جایگاه آن در موازنات ژئوپلیتیکی هند است.سوال اصلی این است که اصولا موازنه ژئوپلتیکی هند از طریق بندر چابهار با چه اهدافی است؟نتایج نشان میدهد نتایج نشان میدهد که اقدام هند برای توسعه بندر چابهار برای اتصال به اوراسیا درواقع یک پاسخ این کشور برای برطرف نمودن نگرانی‌هایی است که از جانب چین و پاکستان احساس می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitics of ports: Balancing in India's Geopolitical Strategy (Emphasizing the Role of Chabahar Port)

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Behboudi Nejad
  • Tahir Ali
center of Persian and Central Asian Studies Jawaharlal Nehru University / New Delhi
چکیده [English]

The article offers an assessment of Iran’s role in India’s foreign policy calculations vis-à-vis Sino-Pak axis. The changing geopolitical and geostrategic dynamics in the post-Cold War era have brought about new possibilities and opportunities in the Eurasian space. Given the geographical conditions and re-emergence of geopolitical competition, regional connectivity through ports has taken a pivotal position in bilateral and multilateral engagements. Therefore, the port geopolitics has become a buzzword in the regional connectivity. India has interests in the Eurasian region. However, the potential has not been realized yet due to the lack of geographical connectivity. In the backdrop of emerging Sino-Pak axis, their moves and countermoves have been limiting India’s multilateral interests including the connectivity across the Eurasian region. In these matrices, Chabahar Port due to its strategic location has become a crucial enabler for India. Iran has offered investment opportunities even to China and Pakistan in the same project. The existing enmities/competition between India and China-Pakistan has made it difficult for NewDelhi to convert the proposed project of Chabahar Port into reality. The aim of this study is to investigate the geopolitical weight of Chabahar and its position in the geopolitical balance of India. Against this background, the article would try to give answers to this question: What are the goals of India's geopolitical balance through the port of Chabahar? The results show that India's move to develop the port of Chabahar to connect to Eurasia is actually a response India's concerns over the actions of China and Pakistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasian region
  • India’s Iran policy
  • port geopolitics
  • China-Pakistan axis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1399