کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک شیعه
تبیین مفهومی ژئوپلیتیک شیعه (ارئه تعریفی جدید)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 58-81

عباس احمدی


نقدی بر گفتمان ژئوپلیتیک شیعه؛ با تأکید بر رویکرد تبارشناسانه

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 83-106

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ وحید کیانی


هویت‏ یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 135-171

عباس مصلی‌نژاد