شرایط و ضوابط ارسال مقاله

ملاحظات کلی

نویسندگان گرامی، پیش از ارسال مقاله به فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک لازم است موارد زیر را با دقت مطالعه نمایید: 

 • رعایت اصول اولیه نگارش و تحقیق در مقاله نویسی ضروری است و مقالات باید بر اساس قالب مجله نوشته و تنظیم شوند. 
 • قبل از ارسال مقاله، تمامی نویسندگان باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این مجله را مطالعه کنند. 
 • نویسنده مسئول باید رضایت و آگاهی سایر نویسندگان مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تایید و ارسال کند.
 • کلیه نویسندگانی که نام آنها در مقاله و در برگه تعهد نامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت قابل قبول داشته باشند.
 • قدردانی و وابستگی سازمانی نویسندگان باید در مقاله ذکر شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان یا سازمان ها ذکر شود.
 • برای پایداری و توسعه فرآیند بررسی تخصصی، از نویسندگان واجد شرایط دعوت می شود تا در روند بررسی سایر مقالات این مجله شرکت کنند.
 • نویسندگان باید به وضوح اسپانسر تحقیق (در صورت وجود) را گزارش کنند.
 • نویسندگان موظفند در صورت مشاهده اشتباه یا نادرستی در مقاله منتشر شده خود، در اسرع وقت به سردبیر اطلاع دهند تا مقاله را تصحیح یا باطل کند.
 • همه نویسندگان باید توجه داشته باشند که مقالات ارسال شده به این مجله برای جلوگیری از سوء رفتار علمی توسط نرم افزار مشابهت یاب بررسی می شوند.
 • نویسندگان باید تمام منابع و رفرنس هایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده اند به درستی و مناسب ذکر نموده و استناد نمایند.
 • در زمان ارسال مقاله، در طول فرایند بررسی و آماده سازی برای انتشار، نویسنده مسئول مقاله، مسئول ارتباط با مجله و دست اندرکاران مجله است و لازم است جهت اطمینان از انجام کلیه الزامات اداری مجله، مانند رعایت شرایط و ضوابط مقاله، انجام بازنگری مورد نظر داوران، مستندات ثبت کارآزمایی بالینی، و ارائه فرمهای ضروری مانند تعهدنامه و تعارض منافع، با کادر اجرایی نشریه در ارتباط باشد؛ همچنین در طول فرآیند داوری، نویسنده مربوطه باید سریعاً به سؤالات سردبیر و مدیر اجرایی پاسخ دهد و پس از انتشار در صورت لزوم با مجله همکاری کند.
 • مقاله های مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، طرحهای تحقیقاتی مستقل و مقالات بدیع نظری از اولویت بیشتری برای بررسی در مجله ژئوپلیتیک برخوردارند.

تغییر در مشخصات نویسندگان
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد.
 • هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد.

معیارهای تألیف 

نویسندگان باید تضمین کنند که در خلق اثر به شکل ارائه شده شرکت کرده اند و حقوق قانونی هیچ نویسنده دیگری (مثلاً حق چاپ) را در این فرآیند نقض نکرده اند. 

هر نویسنده ای که نامش در مقاله ثبت شده است لازم است مشارکت در موارد زیر را داشته باشد:  

 • سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها؛
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی؛
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله؛
 • پذیرش مسئولیت عمومی محتوای اثر.