هزینه های پردازش مقاله

با توجه به غیر انتفاعی بودن مجله لزوم مشارکت نویسندگان عزیز یک واقعیت انکار ناپذیر است. از این رو هزینه های فرایند بررسی و انتشار مقالات در فصلنامه ژئوپلیتیک در سال 1402 (2023) به شرح زیر می باشد: 

 

  • نویسندگان ایرانی: 15000.0000 ریال (معادل 1.500.000 تومان) 
  • نویسندگان سایر کشورها: 100 دلار