کلیدواژه‌ها = نظام ژئوپلیتیک جهانی
تبیین ژئوپلیتیک روابط قدرت در منطقه شبه‌قاره هند پس از وقایع 11 سپتامبر 2001م

دوره 8، شماره 27، مهر 1391، صفحه 1-34

رضا حسین ­پور پویان؛ پیروز مجتهدزاده؛ محمدرضا حافظ­ نیا؛ عزت ­اله عزتی


طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 46-73

محمد رضا حافظ‌نیا؛ سیدهادی زرقانی؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری