کلیدواژه‌ها = "ژئوپلیتیک"
تعداد مقالات: 2
1. نقش ژئو پلتیک در تشدید بحران های بین المللی (مطالعه موردی بحران سوریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سید محمد امین آبادی؛ حسین دهشیار


2. Geopolitics and the Roots of Islamic Fundamentalism (Case Study: Fundamentalist Groups in the Horn of Africa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

میثم میرزائی تبار