چالش‌های همکاری‌ دولتها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست‌محیطی از یک‌سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط‌زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت‌نامه‌های چندجانبه، رژیم‌های متعددی برای تدبیر مسائل زیست‌محیطی تعبیه کنند. بااین‌حال عملکرد این رژیم‌ها ازلحاظ میزان انطباق‌پذیری و رعایت پذیری کشورها به‌استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ‌گویی به این سؤال است که چرا باوجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط‌زیست، همکاری‌ دولت‌ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته‌های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین‌الملل، موجب شکل‌گیری نظام‌هایی مختلف از همبستگی‌های شناختی و هویت‌های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت‌های آن‌هاست. درحالی‌که در نزد کشورهای توسعه‌یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال‌توسعه دست‌یابی به توسعه پایدار و ریشه‌کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش‌های زیست‌محیطی و به‌تبع آن ناکارآمدی رژیم‌های بین‌المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره‌های مربوط به طبیعت و محیط‌زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم‌گیری می‌توان به بهبود کارآمدی رژیم‌های زیست‌محیطی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of states cooperation in global environmental governance system

نویسندگان [English]

  • morteza shokri
  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The transboundary nature of environmental issues and formation of gradual common knowledge about urgency of the threats from environmental degradation have led countries to set up various regimes- especially those regimes articulated in multilateral environmental agreements— for environmental issues over the last decades. Despite this, the effectiveness of these governance systems has not been successful in practice in terms of compliance or problem except in a few cases. This study sets out to investigate why states cooperation has faced many challenges in practice despite of international community common knowledge about the threats posed by environmental degradation. The authors argue that countries have a different Situation definition of the status of environmental threats in the international system. This perception has led them to have different internalization of environmental values and norms. This has ultimately weakened the effectiveness of environmental regimes. The research method is based on counterfactual conditionals. The results show that by changing the perceptions and understanding of the nature and environment, as well as by implementing reforms in the mechanisms and processes of decision-making system, it is possible to improve the efficiency of environmental regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environment
  • cooperation"
  • "environmental regimes"
  • "identity" . "governance system"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 10 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1399