نکاتی چند درباره وضعیت حقوقی ایران در دریای خزر

نویسنده

استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سوالی که میخواهم در ابتدا مطرح کنم این است که چرا ایران پس از گذشت یک قرن از عقد معاهده دوستی با شوروی در 26 فوریه ۱۹۲۱ میلادی برابر با 18 اسفند  1299 شمسی و در پی آن معاهده بازرگانی و بحرپیمایی در 25 مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر با 5 فروردین 1319 شمسی که هنوز معتبر هستند موفق نشده است وضعیت حقوقی خود را در دریای خزر مشخص نماید و به عبارتی سهم خود را از دریای خزر بگیرد.
 به نظر من برای پاسخ به این سوال باید سه عامل مهم را در نظر گرفت:
۱- عدم توازن قدرت میان ایران و روسیه شوروی
2- عدم موفقیت ایران در پرکردن خلا قدرت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی
۳-  مشکلات ناشی از ویژگی‌های طبیعی دریای خزر

عنوان مقاله [English]

A few points about the legal situation of Iran in the Caspian Sea

نویسنده [English]

  • Dorreh Mirheydar
Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran