بررسی محیط امنیتی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از نظریه «نظام‌محور محیط امنیتی» شپینگ تانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

واژه «محیط امنیتی» یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه «مطالعات امنیتی» و همچنین «مطالعات استراتژیک» می‌باشد که تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده است. «شپینگ‌ تانگ»‌ در‌ مقاله‏ معروف خود با عنوان «نظریه نظام‌محور محیط امنیتی» ، بهمنظور تعریف «محیط امنیتى» رهیافتی جدید ارائه داده است. «تانگ»، معتقد است که «فهم محیط امنیتى، اساس استراتژی امنیتی است» و برای شناخت و درک دقیق «محیط امنیتی»، می‌باید آن‌را به‌عنوان یک «نظام» درنظر گرفت که به‌واسطه چند عامل شکل گرفته است و از اتخاذ یک رهیافت سنتی که «محیط امنیتی» را باتوجه به شناسایى تهدیدها تعریف می‌نماید و وی آنرا «رهیافت سنتی شناخت تهدید» می‌نامد، اجتناب نمود. در این پژوهش ضمن معرفی بخش‌های اصلی نظریه «تانگ»، به بررسی پنج شاخص «غیرقابل نفوذ بودن موانع جغرافیایی»، «قدرت‌مند بودن دولت»، «رفتار توأم با خویشتن-داری دولت»، «اعمال محدودیت‌های شدید ساختار بین‌المللی» و «مسلط بودن دفاع» که وی درباره تشخیص بهتر بودن محیط امنیتی یک کشور ارائه می‌دهد، پرداخته می‌شود و ضمن بررسی شاخص‌های پنج‌گانه فوق، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که «محیط امنیتی» جمهوری اسلامی، مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Checking the security environment of the Islamic Republic of Iran using the theory of "systemic security environment" of Shiping Tang

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Nima Rezaei 2
1 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 International Relations Department, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The term "security environment" is one of the most widely used concepts in the field of "Foreign Policy" as well as "Security Studies", which has been defined in various ways. Shiping Tang in his famous article entitled "systemic Theory of the Security Environment "offers a new approach to defining "security environment. Tang believes that understanding the security environment is the foundation of a security strategy and in order to know and understand the "security environment" accurately, it must be considered as a "system" that has been formed by several factors. Hi avoided adopting a traditional approach that defines "security environment" According to identifying threats, which she calls that "traditional threat-identifying approach.

In this Research, while introducing the main parts of "Tang" theory, it examines five indicators: "impenetrability of geographical barriers", "power of government", "behavior with government restraint", "severe restrictions on international structure" and "dominance of defense" is about his recognition of the better security environment of a country and while checking the above five indicators, it is concluded that the "security environment" of the Islamic Republic is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographical barriers
  • government restraint
  • international structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 11 آذر 1400