سنجش راهبرد بازدارندگی ناتو در برابر تهدیدهای امنیتی فدراسیون روسیه در دریای بالتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شرایط بحرانی دریای بالتیک لزوم حضور نظامی ناتو و تقویت بازدارندگی در برابر روسیه را مطرح کرده است. این پژوهش در پرتو روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری درصدد پاسخ به این پرسش است که فعالیت‌های تهدیدزای روسیه در دریای بالتیک چه تأثیری بر کارایی راهبرد بازدارندگی ناتو در منطقه داشته است. با توجه به نظریه بازدارندگی موسع، این فرضیه مطرح است که راهبرد امنیتی روسیه در حوزه‌های متعارف، هسته‎ای و هیبریدی سبب حرکت ناتو به‌سوی بازدارندگی موسع شده است؛ اما هر دو نوع بازدارندگی از شرایط لازم برای مهار کامل روسیه برخوردار نیستند. معیار ارزیابی کارایی بازدارندگی در بالتیک، فرمول الکساندر جرج است. برمبنای این فرمول مشخص شد بازدارندگی از طریق مجازات، پررنگ‌تر از بازدارندگی از طریق تخدیر است و وضعیت متعارف بازدارندگی در ناتو در برابر روسیه آسیب‌پذیر است. همچنین ضعف در توانمندی و ارتباط منجر به شکننده شدن اعتبار بازدارندگی ناتو در منطقه و شکنندگی دریای بالتیک شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing NATO's Deterrence Strategy against Russian Federation Security Threats in the Baltic Sea

نویسنده [English]

  • Roxana Niknami
Regional Studies Department,/ Faculty of Law &n Political Science/ University of Tehran
چکیده [English]

Today, the Baltic Sea has become the epicenter of the European crisis.The smallest incident has the potential to turn into a full-blown war in the region. Russia's complex security challenges, the region's geopolitical situation, and the Baltic states' defense vulnerabilities have raised the need to revive NATO's military presence and strengthen deterrence against Russia. In the light of interpretive structural modeling, this study seeks to answer the question of what effect Russia's escalating activities in the Baltic Sea have had on the effectiveness of NATO's deterrence strategy in the region. Given the theoretical framework of broad deterrence, it is hypothesized that Russia's security strategy in the three areas of conventional, nuclear, and hybrid threat has led NATO to move toward broad deterrence based on the threat of punishment and denial; But both types of deterrence do not have the quantity and quality necessary to fully contain Russia in the region, as in the Cold War. In order to measure the efficiency according to the research method and its extended formulation, the indicators of credibility, communication and capability were used. The findings show that deterrence through punishment is much more pronounced than deterrence through denial, and that the normal state of deterrence in NATO is highly vulnerable to Russia.Weaknesses in capability and communication have also led to the fragility of NATO's deterrent credentials in the region, making the Baltic Sea very sensitive and critical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATO
  • Baltic Region
  • Extended Deterrence
  • Deterrence by Denial
  • Deterrence by Punishment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1401