چالش‌های ژئوپلیتیکی روند شکل‌گیری ملت در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز؛ یک مطالعه تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه فردوسی مشهد- ایران

چکیده

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله کشورهایی هستند که روند شکل‌گیری ملت‌ها در آنها با فراز و نشیب فراوانی روبرو بوده و این کشورها هم اینک نیز با چالش‌های مختلفی بویژه در حوزه ژئوپلیتیکی روبرو هستند. با توجه به اینکه شکل گیری ملت فرایندی است که ریشه های تاریخی هر کشور و حوادث تاریخی بر آن تاثیر فراوانی دارد، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز علی رغم مشترک بودن در بخشی از تاریخ، دارای مختصات خاص خود هستند. مقاله حاضر با بررسی روند شکل گیری ملت‌ در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، با رویکردی تطبیقی به مقایسه چالش‌های ژئوپلیتیکی موثر بر شکل گیری ملت‌ها در این دو منطقه پرداخته است. یافته‌های مطالعه نشان داد که با توجه به تفاوت در بافت اجتماعی و فرایندهای تاریخی و ویژگی های ژئوپلیتیکی، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از دو الگوی کم و بیش متفاوت، فرایند شکل گیری ملت‌ها را پشت سر گذاشته و بوبژه کشورهای آسیای مرکزی با چالشهای عمده ژئوپلیتیکی در این فرایند مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical challenges in the process of nation formation in Central Asia and the Caucasus; A comparative study

نویسنده [English]

  • Hossein Akbari
Department of Social Sciences,, Faculty of Humanities and Literature Ferdowsi University of Mashhad,Iran
چکیده [English]

The countries of Central Asia and the Caucasus are among the countries in which nation formation has faced many ups and downs, and these countries are still facing various challenges, especially in the geopolitical field. Given that nation formation is a process that is greatly influenced by the historical roots of each country and historical events,, the countries of Central Asia and the Caucasus, despite being shared in a part of history, have special characteristics. The present article examines the process of nation formation in Central Asia and the Caucasus, with a historical approach to the geopolitical challenges affecting the formation of the nation in this region. The present research is a comparative approach.

The process of nation formation reflects many geopolitical obstacles and challenges.These geopolitical challenges play an essential role in the process of nation formation in the region. The study results showed that due to differences in a social context, historical processes, and geopolitical features, the countries of Central Asia and the Caucasus have gone through two more or less different patterns of nation formation. Central Asian countries, in particular, face significant geopolitical challenges in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Caucasus
  • Nation
  • Formation
  • Geopolitical Challenges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1401