نقش بلوک اپوزیسیون در فرایند دموکراتیزاسیون دو دهه اخیر ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 علامه طباطبائی

چکیده

همانطور که ساختار سیاسی هر کشوری در فرایند دموکراتیزاسیون می‏تواند تأثیرگذاری مثبت و یا منفی داشته باشد، بلوک اپوزیسیون هم که شامل احزاب و جریان‏های سیاسی، نهادهای مدنی و غیره است، در این فرایند تأثیرگذاری دوگانه‏ی مثبت و منفی دارد. در کشور ترکیه، طی یک قرن اخیر تأثیرگذاری بلوک اپوزیسیون در فرایند دموکراتیزاسیون نسبتاً مثبت بوده است. اما در دو دهه اخیر با حاکم شدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در رأس قدرت، بلوک اپوزیسیون ترکیه رویه‏های متغیری در قبال ساختار سیاسی اتخاذ نموده است که متأثر از آن، روند تأثیرگذاریشان در امر دموکراتیزاسیون بیشتر منفی بوده است. در پژوهش حاضر با تمرکز بر عملکرد حزب «جمهوریخواه خلق» به مثابه بزرگترین حزب مخالف، سه رویکرد اصلی احزاب ترکیه در قبال ساختار سیاسی، معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نیل به این هدف، در قالب رهیافت نهادگرایی تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای و دیجیتال دنبال می‏شود. به لحاظ روش‏شناختی پژوهش حاضر، مبتنی بر روش «ردیابی فرآیند» است.

بلوک اپوزیسیون ترکیه به‏ویژه احزاب سیاسی گرچه جزو شاخصه‏های اصلی دموکراسی محسوب می‏شوند، مع‏الوصف به نظر می‏رسد طی دو دهه اخیر با اتخاذ رویه‏های سیاسی غیردموکراتیک نظیر «رویه مماشاتی»، «رویه حمایتی» و «رویه انحرافی» به یکی از موانع اصلی تقویت و تحکیم فرایند دموکراتیزاسیون مبدل شده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the opposition bloc in the democratization process of the last two decades in Turkeys

نویسندگان [English]

 • hassan sadeghian 1
 • abbasali rahbar 1
 • mostafa kavakebian 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Just as the political structure of any country can have a positive or negative impact on the democratization process; The opposition bloc, which includes political parties and currents, civic institutions, etc., has a dual positive and negative impact on this process. In Turkey, the influence of the opposition bloc in the democratization process has been relatively positive. But in the last two decades, with the rise of the Islamist Justice and Development Party to power, the Turkish opposition bloc has adopted changing approaches to the political structure, which has had a more negative impact on democratization.

In the current research, focusing on the performance of the "People's Republic" party as the largest opposition party, three main approaches of Turkish parties towards the political structure have been introduced and evaluated. Achieving this goal is pursued in the form of historical institutional approach and using library and digital resources. Methodologically, the current research is based on the "process tracing" method.

The Turkish opposition bloc, especially the political parties, although they are considered to be among the main indicators of democracy, it seems that during the last two decades, they adopted undemocratic political procedures such as "appeasement procedure", "supportive procedure" and " "deviant procedure" have become one of the main obstacles to strengthening and consolidating the democratization process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Opposition Bloc
 • Democratization Process
 • process tracing
 • Political Parties
 • Turkey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 مهر 1401