حکومت سازی طالبان در افغانستان؛ چالش‌های ژئوپلیتیکی فراملی و راهکارهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22034/igq.2024.410578.1792

چکیده

ساختن یک حکومت کارآ و مردمی در کشوری مثل افغانستان (با موقعیت حائل)، قطعاً با چالش‌های فراوان ژئوپلیتیکی مواجه است. در این تحقیق ضمن درک چالش‌های ژئوپلیتیکی طالبان در مقیاس فراملی برای ساخت یک حکومت مردمی و کارآ در افغانستان، به بررسی راهکارهای عملی عبور از این چالش‌ها نیز پرداخته است. انجام این مطالعه‌ی کاربردی با گردآوری اطلاعات به‌صورت کتاب‌خانه‌ای و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه‌ای) و استفاده از روش کیو برای تحلیل گفتمان و الگوهای نظری نخبگان سیاسی بوده است. نتیجه اینکه اشتراکات سرزمینی-تمدنی با کشورهای همسایه، راهبردهای متضاد و مداخلات کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های بزرگ در افغانستان و موقعیت ژئوپلیتیکی حائل از مهم‌ترین ‌چالش‌های فراملی حکومت‌سازی در این کشور است. بدین‌سان راهکارهایی نظیر ایجاد همکاری و مشارکت با کشورهای جهان برای مبارزه با گسترش تروریسم جهانی، تعامل با نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری، سیاسی و اقتصادی و اتخاذ سیاست بی‌طرف فعال در سطح سیاست بین‌المللی در افغانستان قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Taliban government formation in Afghanistan; Transnational geopolitical challenges and their solutions

نویسندگان [English]

 • Vahid Kiani 1
 • Mohammad Hajipour 1
 • Nematullah Rahimi 2
1 Assistant professor, Department of geography, Faculty of literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Graduate student, Department of geography, Faculty of literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Building an efficient and popular government in a country like Afghanistan (a buffer zone), definitely faces many geopolitical challenges on sub-national and transnational scales. Geopolitical challenges on a transnational scale in situations like Afghanistan are one of the most influential components for government building. In this research, an attempt has been made to understand the geopolitical obstacles and challenges of the Taliban on a transnational scale to build an effective popular government in Afghanistan, and to examine the practical solutions to overcome these challenges. This applied study was conducted by collecting information in the form of a library and a survey (interview and questionnaire) and using the Q method to analyze the discourse and theoretical patterns of the political elite. The most significant challenges to governance in Afghanistan are the territorial-cultural interactions with neighboring countries, conflicting strategies, and interventions by regional powers. The geopolitical position of Afghanistan poses a barrier to effective governance. Therefore, notable strategies include fostering cooperation and collaboration with global nations to combat global terrorism, engaging with international human rights, political, and economic institutions, and adopting an active policy of neutrality in international politics at the Afghan level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • government building
 • geopolitical challenges
 • nation-state
 • Taliban
 • Afghanistan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1402