رابطه عدم شناسایی حداکثری و ظهور تروریسم در خاورمیانه (مطالعه مورد داعش در عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی سیاست جهانی و منطقه ای, دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران

2 پژوهشگر ارشد، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

10.22034/igq.2024.398275.1776

چکیده

پس از 2003 و حمله امریکا به عراق، خاورمیانه همواره شاهد مناقشات هویتی و برآمدن گروه های خشونت ورز افراطی بوده است. در این بین داعش را میتوان پرمخاطره ترین گروه افراطی در عرصه سیاست منطقه ای خاورمیانه بعد از تحولات بهار عربی دانست. هدف اصلی این مقاله بررسی ریشه های ظهور گروه های خشونت ورز افراطی در منطقه، با تمرکز بر داعش است. بدین منظور نویسندگان با طراحی و معرفی مدل چهاروجهی شناسایی حداکثری مشتمل بر وجوه 1)روایت های تاریخی، 2)ارجمندی نفس، 3)امنیت هستی شناسی و4)هویت غرورآمیز به این میپردازند که در صورت نبود و عدم تحقق این موارد، زمینه مبارزه برای بدست آوردن هریک از این خصایص فراهم خواهد شد. از طریق تحلیل محتوای متن های اصلی منتشر شده توسط گروه داعش همچون دابق و رومیه، نویسندگان تلاش میکنند نشان دهند که چگونه برآمدن این گروه ناشی از عدم شناسایی حداکثری بوده است. در پایان مقاله نتیجه می گیرد که عدم تحقق موارد مذکور بویژه در مناطق منازعه آلود بستر را برای تشکیل چنین گروه هایی فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thick Recognition Failure and Terrorism Emergence in the Middle East (ISIS in Iraq as case study)

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji Yousefi 1
  • Zakeri Mahdokht 2
1 Associate Professor at Department of Economics and Political Science University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Senior Researcher, Center for the Middle East Strategic Studies
چکیده [English]

Abstract

The Middle East has witnessed many identity conflicts and rising violent extremist groups after 2003. The most prominent one has been the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), which has come to the sphere of politics, in the post Arab Spring era. The goal of this paper is to examine the roots of the emergence of violent extremist groups, principally with reference to ISIS rising in Iraq. To do this authors propose “the four-dimensional thick recognition” model that consists of four concepts i.e., 1) historical narratives, 2) self-esteem 3) ontological security, and 4) hubristic identity. This model highlights that historical narratives of conflict, along with lack of self-esteem leads to feeling of ontological insecurity. This, in turn, leads to a kind of hubristic identity crisis, which often paves the way through struggle for regaining it. By content analysis of major texts published by the ISIS through two major magazines, namely Dabiq and Rumiyah, we try to demonstrate how the rise of ISIS was rooted in the issue of thick recognition failure. The paper concludes that thick recognition failure in these four phases, led to the establishment of violent extremist groups particularly in regions with memories of conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thick Recognition
  • Ontological Security
  • Hubristic Identity
  • Historical Narratives
  • ISIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1402