رویکرد ایران به فناوری موشکی، مکانیسم بازدارنده است یا تهدیدی جدی برای امنیت منطقه ای و فرامنطقه ای؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه نییر ایست قبرس

2 گروه آموزشی علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه نییر ایست قبرس

10.22034/igq.2024.411389.1794

چکیده

خلاصه

حفظ امنیت، مقابله با تهدیدات و برخورداری از قدرت نظامی برای تحقق این موارد از دغدغه های اصلی کشورهایی است که ملاحظات امنیتی دارند. بنابراین تقویت قدرت داخلی و ارتقای سطح دفاعی از اولویت‌های اساسی سیاست‌های دولت است. ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت‌های ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک با چالش‌های امنیتی مهمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و فراملی به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مواجه است. از آن زمان، این کشور به دلیل رویکرد سیاسی ایران به عنوان قدرت منطقه ای در خاورمیانه، در قلب ملاحظات سیاسی ایالات متحده قرار گرفت. ایران پیوسته با چالش‌های جدی بویژه از سوی آمریکا و اسرائیل مواجه بوده و در نتیجه توجه ویژه‌ای به جلوگیری از تهدیدهای احتمالی از غلبه بر خطرات داشته است. سیاستگذاران ایرانی برای امنیت ملی کشور، تهدیدات امنیت ملی را شناسایی کرده و سعی در اتخاذ تدابیر برای دوری از خطرات دارند. توسعه فناوری نظامی به عنوان مکانیزم بازدارنده کلیدی در برابر تهدیدات امنیتی تعریف شده است.

با استناد به این نکات، این مقاله به تحلیل تاثیر تحول فناوری موشکی بر استراتژی دفاعی-امنیتی ایران می‌پردازد. روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله منظور شده و به تهدیدات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی علیه ایران پرداخته می شود. در ادامه به تحلیل استراتژی دفاعی و سیاست دفاعی ایران پرداخته شده، سپس دیپلماسی دفاعی و استراتژی بازدارندگی ایران بررسی می شود. هدف اصلی مقاله تبیین کننده اهداف ایران از توسعه فناوری موشکی است. این فناوری در راستای ایجاد مکانیزم بازدارنده در برابر تهدیدات است یا تهدیدی برای امنیت منطقه ای و فرامنطقه ای.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Is Iran's approach to missile technology a deterrent mechanism or a severe threat to regional and supra-regional security?

نویسندگان [English]

  • Ghadir Golkarian 1
  • Hüseyin IŞIKSAL 2
1 Economic and Administration Faculty- Political Sciences and IR Dep.
2 Political Sciences Dep., Administration & Economic Sciences, NEAR EAST University, Cyprus
چکیده [English]

Abstract

Maintaining security, dealing with threats and having military power to realize these things are the main concerns of countries that have security concerns. Therefore, strengthening internal power and improving the level of defense is one of the basic priorities of the government's policies. As a country with geostrategic, geopolitical and geoeconomic positions, Iran is facing important security challenges at the national, regional and transnational levels, especially after the Islamic Revolution of 1979. The country has been at the heart of US political considerations due to Iran's political approach as a regional power in the Middle East. Iran has continuously faced serious challenges, especially from the US and Israel, and as a result, it has paid special attention to preventing possible threats from overcoming the dangers. For the national security of the country, Iranian policy makers have identified threats to national security and are trying to take measures to avoid risks. The development of military technology is defined as a key deterrent mechanism against security threats.

This article analyzes the impact of the evolution of missile technology on Iran's defense-security strategy. The descriptive and analytical method is used in this article and the geopolitical and geostrategic threats against Iran are discussed. Next, Iran's defense strategy and defense policy are analyzed, then defense diplomacy and deterrence strategy are examined. The main purpose of the article is to explain Iran's goals in developing missile technology. This technology aims to create a deterrent mechanism against threats to regional and extra-regional security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrent mechanism
  • Defense-military strategy
  • Missile technology
  • Security challenges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1402