مدلسازی و تحلیل استراتژیک نبرد انرژی بین روسیه و اروپا بر اساس نظریه بازیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از میان 112 وضعیت ممکن در این مناقشه، دو حالت به‌عنوان محتمل‌ترین پیامدها پیش‌بینی می‌شوند. تجزیه و تحلیل مدل نشان می دهد که ال ان جی (گاز طیبعی مایع) نقش بسیار زیادی در امنیت انرژی اروپا خواهد داشت و در صورت نیاز بیشتر به گاز طبیعی در اتحادیه اروپا، ساخت خط لوله صحرا در آفریقا نیز دور از انتظار نخواهد بود. همچنین تداوم عرضه گاز در مسیرهای ترانزیتی برای روسیه از اهمیت چشمگیری برخوردار است و ساخت خط لوله جریان جنوبی برای رفع این معضل لازم به‌نظر می رسد. نتایج مدل گویای این امر است که ایران باید بیش از پیش بر روی تولید ال‌ان‌جی سرمایه‌گذاری کند.انرژی یکی از مهمترین مسائل جهانی در قرن بیست و یکم است و گاز طبیعی به خاطر دارا بودن خصوصیات منحصر به‌فرد، بویژه در نحوه و مسیر انتقال آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو مفاهیمی چون امنیت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی، خطوط انتقال گاز و امنیت آنها در گفتمان ژئوپلیتیک انرژی، جایگاه ویژه یافته  است. زمانی که تصمیم یک بازیگر به راهبردهای سایر بازیگران وابسته است نظریه بازیها ابزاری مناسب برای مدلسازی و تحلیل تعاملات راهبردی بین بازیگران است. در این تحقیق، مدل گراف برای تجزیه و تحلیل مناقشات به‌منظور بررسی و پیش‌بینی پیامدهای مناقشه گازی بین روسیه و اتحادیه اروپا به‌کار گرفته شده است. علاوه بر روسیه و اتحادیه اروپا، کشورهای ترانزیتی که گاز روسیه به‌وسیله خطوط لوله از خاک آنها عبور می‌کند نیز به‌عنوان بازیگر سوم در نظرگرفته شده‌اند. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Analysis of the Russia and Europe Competition on Energy, Based on the Game Theory

نویسندگان [English]

  • Masoud Khorammi 1
  • Majid Sheikh Mohammadi 2
1 M.A of System Management and Efficiency, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Energy is one of the most important issues of the 21th century, and natural gas is of considerable significance, because of its characteristics, especially those involved in its transmission methods. Thus, concepts such as energy security, energy producers and consumers, gas lines and their security have gained a high attraction in the geopolitical discourse on energy.
 
Methodology
Generally, the game theory is an appropriate tool for modeling and analysis of strategic situations in which a player’s decision depends on other players’ strategies. The Graph Model for Conflict Resolution (GMCR) is an extension on non-cooperative games with non-quantitative approach. GMCR has several advantages that make it an effective tool for modeling and analysis of complex real world conflicts. General steps in formal methodology of GMCR include modeling and analysis. The analysis is based on equilibrium which is a critical concept in the game theory. Equilibrium is a state in which there is no incentive for players to move away from that state. Equilibrium might be found based on different solution concepts.The Graph Model for Conflict Resolution has been utilized in this research to investigate the gas conflict between Russia and the European Union and to predict its outcomes. Besides of Russia and the European Union, transit countries have been considered as the third player since gas pipe lines are located in these countries. The research method carried out in this research is descriptive and analytical.  
 
Results Conclusion
Among 112 feasible states of the conflict studied in this research, two states are predicted as the most likely outcomes. The analysis of the model shows that LNG has a significant role to play in the energy security of Europe, and in case of increased demands for natural gas in European Union, the construction of Trans-Sahara pipeline gas line is not farfetched. Moreover, the continuation of provision of gas in transit lines is very important for Russia and the construction of the South stream pipeline deems necessary to solve this problem. Results of the model imply that Iran must invest for LNG production in near future.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Natural gas
  • game theory
  • Russia
  • European Union