اهمیت استراتژیک تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای نظامی، دانشگاه امام حسین (ع)

2 - دانشجوی دکتری جغرافیای نظامی، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

یکی از منازعات مهم ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا، منازعه بر سر تنگه تیران واقع در شمال شرق دریای سرخ می‌باشد. تنگه تیران و جزایر تیران و صنافیر در دهانه ورودی خلیج عقبه، در شمال دریای سرخ قرار دارند. این منازعه طولانی چندین کشور بطور هم زمان دارای درگیری می باشند. تنگه تیران به دلیل موقعیت استراتژیک از همان ابتدای تشکیل اسرائیل در منازعات اعراب و اسرائیل نقش اصلی را بازی کرده، و بهره­برداری کشورهای عربی از این تنگه به‌عنوان یک عامل مهم ژئوپلیتیکی برای اعمال فشار به اسرائیل از دلایل اصلی شروع بحران در دهه­های گذشته بوده است. هدف این مقاله که با روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و با استفاده منابع کتابخانه­ای انجام پذیرفته است، تبیین اهمیت استراتژیک تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا است. سوال اصلی این پژوهش به این شکل بیان شده است که "تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا چه جایگاهی داراد؟" یافته‌ها نشان می‌دهد که اهمیت و جایگاه تنگه برای اسرائیل که در محاصره کشورهای عربی قرار دارد، بیشتر از سایر کشورهای درگیر در منازعه است. اسرائیل، در گذشته با این استدلال که حق آزادی کشتی­رانی آن توسط کشورهای همسایه نقض شده است به آغاز جنگ مبادرت کرده است. شکست کشورهای عربی در جنگ و تصرف جزایر مشرف بر تنگه به‌وسیله اسرائیل و امضای قراردادهای صلح حق آزادی کشتی­رانی را برای این رژیم به ارمغان آورده و دستیابی به اهداف ملی را امکان‌پذیر کرده است. ورود به دریای سرخ، نفوذ در شرق آفریقا و افزایش عمق استراتژیک این رژیم را از بن بست جغرافیایی رهایی بخشیده است.    
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The strategic importance of the strait of Tiran in the conflict in South West Asia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Ajorloo 1
  • Rabiae Turk 2
1 - Assistant Professor of Military Geography, Imam Hossein University, Iran
2 - PhD Student of Military Geography, Imam Hossein University, Iran
چکیده [English]

 

One major geopolitical conflict in South-West Asia, the Strait of Tiran in the Red Sea is located in the North East. Strait of Tiran and Tiran Island and the entrance Snafyr Gulf of Aqaba, northern Red Sea is located. This conflict has been involved in several conflicts at the same time are prolonged. Strait of Tiran strategic position from the beginning of the Arab-Israeli conflict has played a major role in this regime and operation of the Strait as major geopolitical Arabic countries to put pressure on the Zionist regime the main reason for starting the crisis in decades past. This article aims to explain the strategic importance of the Strait of Tiran in the conflict in South West Asia. The research method was descriptive-analytical study using methods to collect information from library and internet capability. In this thesis, we answer this question we” Strait of Tiran in South West Asia conflict is in what position?” the results of this study show the importance and status of the Strait for the Zionist regime is surrounded by Arabic countries most of the other countries involved in the conflict. Zionist regime, arguing that freedom of navigation in the past, it has wage war in neighboring violated. Defeated in battle and captured the Arabic countries overlooking the Strait Islander peace agreements signed by the Zionist regime and freedom of navigation for the regime brought and it is possible to achieve national objectives. Entrance to the Red Sea, East Africa and increase the penetration of strategic depth, this regime has freed geographical deadlock.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strait of Tiran
  • Geopolitical conflicts
  • South West Asia