رقابت قدرت‌های جهانی در آسیای مرکزی پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فضای جغرافیایی و به​تبع آن ارزش­های فضا نقشی مهم در رفتار کشورها دارد و الگوهای رفتاری متفاوتی مانند همکاری، تعامل، رقابت و ستیز را می­آفریند. منطقه آسیای مرکزی به​عنوان یک فضای جغرافیایی واجد یک سری ارزش­ها و فرصت­ها و پتانسیل­هایی می‌باشد که پس از فروپاشی شوروی و ایجاد خلاء قدرت در آسیای مرکزی موجب رقابت میان قدرت­ها­ به​منظور کسب این ارزش­ها و فرصت‌ها شده است. این تحقیق به بررسی نقش فضای جغرافیایی آسیای مرکزی در رقابت قدرت­های جهانی پرداخته است. روش انجام تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای (اسنادی) می­باشد. نتیجه تحقیق حاضر با تکیه بر یافته­های کتابخانه­ای نشان می­دهد که فضای جغرافیایی آسیای مرکزی و به​تبع آن ارزش­های این فضا در رقابت قدرت­های جهانی در این  منطقه موثر می­باشند. مهمترین ارزش­های جغرافیایی که عامل رقابت می­باشند عبارتند از: موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، مسیرهای انتقال انرژی و بازار مصرف آسیای مرکزی.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rivalry of global powers in Central Asia after the Cold War

نویسنده [English]

  • Mahdi Karimi
- PhD Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Geographical values play an important role in the behavior of countries and create different behavioral patterns such as cooperation, interaction, rivalry and disputation. Central Asia, as a geographical space with a set of values, opportunities and potentials, after the collapse of the Soviet Union and creation of power vacuum in Central Asia, has caused rivalry among powers in order to gain these values and opportunities. This research is intended to examine the role of geographical values of Central Asia in the rivalry of global powers. The research methodology adopted is descriptive- analytic and the data- gathering procedure is library finding. The results of this research based on library findings reveal that geographical values of this region are influential in the rivalry of global powers. The most important geographical values leading to rivalry are: geographical location, energy resources, energy transmission routs and the consumption market of Central Asia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Geographical values
  • Rivalry
  • global powers
  • the Cold War