بررسی باستان‌شناختی ارتباطات سیاسی و فرهنگی ایران و آسیای صغیر در دوران هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - دانشجوی دکتری باستان‌‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 - استادیار باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم‌بندی­های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان(330-550ق.م) بر می­گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون­نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می­کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون­نشین­ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون­نشین­های آسیای صغیر و نحوه تقسیم‌بندی آنها براساس سیاست­های دستگاه اداری هخامنشی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological Analysis of Political and Cultural Relations between Persia and Asia Minor in Achaemenid Period

نویسندگان [English]

  • Alireza Hejebri Nobari 1
  • Mahsa Veisi 2
  • Hamid Khatib Shahidi 3
1 -Associate Professor of Archaeology, Trbiat Modares University, Tehran
2 - Ph.D Student of Archaeology,Tarbiat Modares University,Tehran
3 - Assistant Professor of Archaeology,Tarbiat Modares University,Tehran
چکیده [English]

A political system dominated on a country to have a better manage on its affairs, needs an administrative division of political spaces, and putting a governer with special powers on these units. The First experience administrative division of political space, backs to Achaemenid period (330-550 BC). In this period, Darius The Great, organized the spatial structure of the country into twenty satrapies and appointed a satrap from the central government on the rule of satrapies. Achaemenid political governance method , was Federation and Conquered areas with having their autonomy, were submissive of central government. One of conquered area was Asia Minor (Modern Turkey) that some of Achaemenid satrapies were located there. The purpose of this study is reviewing aspects of Achaemenid federal rule in Asia Minors satrapies and how to classify them according to Achaemenid administration policy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenian
  • Asia Minor
  • Satrap
  • Satrapy