گزارۀ ایران در روابط آمریکا و چین 1991-2009

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه

2 ـ استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

این مقاله می کوشد تا موضوع ایران را در روابط ایالات متحده و چین، پس از پایان جنگ سرد، مورد ارزیابی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوع ایران در روابط آمریکا و چین پس از پایان جنگ سرد تا کنون چه جایگاهی داشته است و چگونه مدیریت می‌شود. برای نیل به این منظور، ابتدا ذهنیت استراتژیک آمریکا نسبت به امنیت بین‌المللی از دوران بعد از جنگ سرد بررسی می شود و سپس نگرش امنیتی آمریکا به ایران تجزیه و تحلیل شده است. این مقاله همچنین ضمن بررسی نگرش امنیت بین‌المللی رهبران چین کوشیده است تا عناصر این نگرش و از جمله نگاه چین را به جایگاه آمریکا در نظام بین الملل به همراه رفتار چین در نهادهای مربوط به امنیت بین‌المللی شناسایی کند. و سرانجام با در نظر گرفتن این دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ایران، آمریکا و چین را در کانون تحلیل قرار دهد. برآیند تحلیل داده‌ها، با بهره گیری از نظریه روابط‌بین‌المللی ثبات هژمونیک آن است که چین با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سیاست اعلامی، در حوزه سیاست های اعمالی، در مسایل کلیدی  امنیت بین المللی با ایالات متحده محتاطانه همراهی کرده است.  چین با ده قطعنامه کلیدی در بحران عراق در دهه 90 و تمامی قطعنامه‌‌های شورای امنیت در پروندۀ هسته ای، علیه ایران را همراهی کرده است. همراهی چین با آمریکا متأثر از مناسبات گسترده اقتصادی و گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و پکن است. برآیند چنین وضعیتی محدود شدن روابط چین با ایران به حوزه‌های اقتصادی و انرژی و همکاری چین با آمریکا در حوزه‌های مربوط به امنیت بین المللی از جمله پروندۀ هسته‌ای ایران است و به نظر می‌رسد در روابط پکن- تهران عنصر روابط پکن- واشنگتن برجسته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Factor in U.S- China Relations: 1991-2009

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Sajjadpour 1
  • Shahrooz Shariati 2
1 - Associate Professor, School of International Relations
2 -Assistant Professor, Shahrood Islamic Azad University
چکیده [English]

This research paper attempts to answer this question that “where Iran stands in the American_ Chinese relations in the post-cold war era?”  In response to this question, the research, analyzes the American strategic thinking; the sources to threat to international security and how to manage them as perceived by American security elites and how it relates to Iran. Then Chinese perspective on global security is examined. Within these two conceptual frameworks, the "Iranian- American- Chinese" triangle is scrutinized. The paper argues that Chinese- Iranian relations are influenced by Chinese- American strategic partnerships and economic interdependency   is such that china limits its interactions with Iran to economic and energy sphere and regardless and its declaratory position on unjust international order, is in relation coordination with U.S in global security arrangements against Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • USA
  • China
  • Foreign Policy
  • International Security