بررسی اثرات ژئوپلیتیکی توسعه گردشگری منطقه‌ای با بهرهگیری از رهیافت برنامه‌ریزی راهبردی نمونه موردی: منطقه گردشگری چادگان، کهسوار طرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 - کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

صنعت گردشگری به‌عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و به این علت سعی می‌شود که حتی‌الامکان از عوامل مؤثر در کاهش جریان گردشگری جلوگیری به‌عمل آمده و امکانات لازم جهت رشد و گسترش صنعت گردشگری فراهم گردد. با توجه به اینکه ژئوپلیتیک در مقیاس خرد، به‌معنای «رقابت» بین دولت­های محلی یا ایالت­های مختلف یک مملکت برای برتری و قدرت است و از آنجا که این برتری یابی و قدرت با استفاده از امکاناتی که محیط جغرافیایی دراختیار می­گذارد و یا امکاناتی که می­توان از محیط جغرافیایی اخذ نمود امکان‌پذیر می­شود، استفاده از فرصت­های گردشگری موجود در یک منطقه جغرافیایی می­تواند دستیابی به قدرت را تقویت نماید.
برنامه‌ریزی راهبردی و مفاهیمی چون «راهبرد» و«تاکتیک» در کوششی که  برای ارائه رهیافت‌های عملی در مدیریت و تصمیم‌سازی، به‌صورتی که قادر به رویارویی با محیط‌های خیلی پیچیده، نامعلوم و پیش‌بینی‌ناپذیر باشند، شکل گرفت. برنامه­ریزی راهبردی گردشگری قابلیت آن را دارد تا با گنجانیدن زمینه‌های تصمیم ­گیری، بیان دلایل پشتوانة تصمیمات و مطرح کردن تصمیمات به‌صورت خط مشی (پیشنهادات اجرایی)، به‌عنوان یک فرآیند مؤثر در زمینه گردشگری عمل نماید.
بر این اساس هدف این مقاله تعیین نحوه به‌کارگیری فرآیند برنامه­ریزی راهبردی در برنامه­ریزی گردشگری در مقیاس فرامحلی و منطقه‌ای است. با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی و در نظر گرفتن تأثیر آن بر توسعه منطقه‌ای، در این مقاله ابتدا تعاریف خاص مرتبط با موضوع و مبانی نظری فرآیند برنامه ­ریزی راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است، در ادامه با تکیه بر فرآیند برنامه ­ریزی راهبردی و فنون مرتبط با آن در فعالیت­های گردشگری شهرستان چادگان و فریدون شهر (محدوده برنامه‌ریزی کهسوار طرار) واقع در استان اصفهان یک مطالعه موردی صورت گرفته است. در نهایت، تعیین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری از نتایج کاربردی این نوشتار می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Geopolitical Effects of Promotion of Regional Tourism Through Strategic Planning Approach Case Study: Regional Tourism in Chadgan, Kohsavar Tarar

نویسندگان [English]

  • Rozbeh Zamanian 1
  • Hamid Fathi 2
  • Sara Nahibi 3
1 - Ph.D Student of Urban Planning, Azad-e Islami University, Tehran
2 - MA of Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran
3 - Ph.D Student of Urban Planning, Azad-e Islami University, Tehran
چکیده [English]

Tourism industry as an economic activity over the past few years has drawn the attentions to the extent that attempts are made to boost this industry to prevent its slow down. In the light of the definition of the word geopolitics, the utilization of tourism opportunities in a region can strengthen access to power. Such concepts as strategic planning, strategy and tactic were forged in an attempt to offer practical policies in management and decision-making to be able to encounter complicated, vague and unpredictable environments. Tourism strategic planning is capable of accommodating grounds of decision-making, expressing the reasons behind the decisions and presenting the decisions as practical policies as an effective process in the field of tourism.
The objective of the present case study is to study the method of application of the process of strategic planning in tourism planning at trans-local and regional levels. Relying on the process of strategic planning and its related techniques in tourism activities of the City of Chadgan and Fereydon Shahr (regions of Kohsavar Tarar) in Isfahan Province, attempts have been made to study the problem as a case study.
   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Strategic Planning
  • Development of Tourism
  • Kahsavar Tarar
  • Isfahan Province