جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

دگرگونی‌های عمیق در جغرافیای سیاسی قفقاز جنوبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی، موجب ایجاد تحولاتی جدی در ساختار سیاست منطقه‌ای و جهانی شد. جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به پیوندهای تاریخی خود با مردم این منطقه و برخورداری از امتیاز همسایگی، همکاری‌های سیاسی-اقتصادی خود را با کشورهای قفقاز جنوبی گسترش بخشید. با استقلال این جمهوری‌ها ،‌منطقه قفقاز در عرصه تماس و تقابل قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرار گرفت. سوال اصلی مقاله این است که «جمهوری اسلامی ایران چگونه از شرایط ناشی از فرصت‌های ژئوپلیتیک ایجاد شده پس از استقلال این کشوره، بهره برده است؟» نویسنده با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی دگرگونی در روابط ایران با جمهوری‌های قفقاز جنوبی، از دیدگاه عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر‌روابط ایران و کشورهای قفقاز جنوبی می‌پردازد، تا چگونگی استفاده از این ظرفیت‌‌ها‌ روشن شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran and the Geopolitics of the South Caucasus

نویسنده [English]

  • Elaheh Koolaee
- Associated Professor of Political Science, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

The profound changes in the political geography of South Caucasus following the collapse of the Soviet Union led to serious transformations in the contour of regional and international politics. In the light of its historical ties with the peoples of this region and relying on its neighborhood with the countries, the Islamic Republic of Iran expanded its political-economic ties with South Caucasian states. With the independence of these countries, the Caucasian region was exposed to confrontation of regional and global powers. The main thrust of the present paper is to provide answer to the following question: How has the Islamic Republic of Iran utilized the geopolitical opportunities created after the independence of these countries? Attempts have been made to discuss the changes in the relations of Iran with the South Caucasian countries in the light of the geopolitical factors affecting these relations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Azerbaijan
  • Armenia
  • Georgia
  • Caucasia
  • Russia
  • United States
  • Turkey
  • Energy