خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکتهای قوم‌گرایانه پیرامونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 - مدرس مراکز تربیت معلم

چکیده

با ایجاد منطقه‌ی امن در آوریل 1991، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار 36 درجه از بین رفت و در منطقه‌ی مذکور یک دولت خودمختار ایجاد شد. شکل‌گیری این حکومت خودمختار که ظاهراً با حمایت گفتمان غالب نظام بین‌الملل بوده است و در ادامه تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق، کسب امتیازات برجسته از جمله به‌رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه‌ای آنها و اصل فدرالیسم، قانونی اعلام شدن نیروی نظامی کردها و رسمی شدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترده‌ی کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی عراق جدید؛ باعث شده است که دولت منطقه‌ای کردستان تبدیل به مرکز سیستم کردستان و همچنین به کانون تحول و تأثیرگذاری بر دیگر عناصر این سیستم تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Northern Iraq Autonomy and Its Impacts for the Neighboring Ethnocentric Movements

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammadi 1
  • Hossein Khaledi 2
  • Nadimeh Salim Nejad 3
1 - Assistant Professor of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran
2 - MA in Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran
3 - Lecturer, Teacher Training Centers, Tehran
چکیده [English]

With the establishment of safe zone in April 1991 the sovereignty of the Ba'th Party over the 36th parallel north was eliminated and an autonomous government was established in the said region. The formation of an autonomous government in the region and its establishment in the Iraqi Constitution along with the recognition of this government within the framework of federalism, legal recognition of the Kurdish military forces and Kurdish language, and the participation of the Kurds in the hierarchy of central government turned KRG into an affective element in the whole Iraqi political system. The present paper will study the impact of this government on the ethnocentric movements in the neighboring areas.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • ethnicity
  • Kurdistan
  • KRG
  • Geopolitics